Jouni Flemming

Huumeissa vaarallisinta on niiden laittomuus

  • Huumeissa vaarallisinta on niiden laittomuus

Kerroin muutama kuukausi sitten suorassa tv-lähetyksessä haluavani laillistaa kaikki huumeet. Tämä kuulostaa sinusta luultavasti täysin käsittämättömältä. Saatat pitää sitä jopa huonona vitsinä. Mutta jos luet perusteluni, voit muuttaa mielesi.

 

Tiedän, että huumeet ovat vaarallisia. Tiedän, että monet huumeet aiheuttavat vahvan riippuvuuden. En itse käytä mitään laittomia huumeita, en ole ikinä edes kokeillut niitä, enkä ole ikinä ollut edes humalassa. Mutta nämä ovat minun henkilökohtaisia valintojani. En toki suosittele huumeiden käyttöä kenellekään mutta tämä ei tarkoita, että huumeiden kieltäminen olisi järkevää. Kyllä, tiedän, että huumeet ovat ikävä asia. Mutta meidän pitää ymmärtää, että huumeiden laittomuudesta seuraa väistämättä joukko täysin uusia ongelmia, joiden väitän olevan merkittävästi itse huumeita ja niiden haittavaikutuksia suurempia ongelmia. Esitän seuraavaksi ne syyt, joiden vuoksi minä kannattan kaikkien huumeiden laillistamista.

 

Kieltolaki johtaa rikollisuuteen

 

Huumausaineiden laiton maahantuonti ja jakelu on Suomessa lähes kokonaan ammattimaisesti toimivien rikollisjärjestöjen käsissä. Aivan kuten alkoholin kieltolain aikana (1919 - 1932), huumeiden kieltolaki on johtanut siihen, että laillisen tarjonnan puuttuessa syntyy rikollisorganisaatioita, jotka ottavat huumekaupan haltuunsa. [1]

 

Halusimme sitä tai emme, huumekauppa toimii samojen talouden lainalaisuuden mukaan mitä mikä tahansa kaupankäynti: jos on kysyntää, syntyy tarjontaa. Jos tarjontaa yritetään tukahduttaa lainsäädännön avulla, se johtaa siihen, että tarjontapuoli siirtyy rikollisuuden käsiin. Ja mitä enemmän tarjontaa yritetään tukahduttaa, sen suuremmen paineen se luo rikollisille alkaa tehdä yhteistyötä ja tehostaa toimintaansa, minkä seurauksena tarjonta kartellisoituu muutamien voimakkaiden rikollisjärjestöjen käsiin. [2]

 

Yhdysvaltalaisiin rikostilastoihin perustuvien tutkimusten mukaan kieltolait (alkoholin ja huumeiden), johtavat väkivaltarikollisuuden lisääntymiseen. Mitä tiukemmin kieltolakeja valvotaan, sen enemmän väkivaltarikoksia tehdään, erityisesti murhia. Syynä tälle on se, että huumeiden laittomuus keskittää huumekaupan isommille ja järjestäytyneimmille rikollisjärjestöille. Aina kun lainsäädäntöä tiukennetaan, se pienentää väkivallankäytön kynnystä. Jos ammattimaisesta huumeiden myymisestä voi esimerkiksi saada vuosikymmenten mittaisen vankeustuomion, tällöin huumekauppaa pyörittävän järjestön kynnys käyttää väkivaltaa esimerkiksi mahdollisia todistajia kohtaan laskee. Ratkaisu huumerikollisuuteen ei siis ole rangaistusten koventaminen, sillä se ainoastaan johtaa huumekauppaa tekevien järjestöjen harjoittaman väkivallan raaistumiseen. [3, 4, 5]

 

Tänäpäivänä huumekaupalla toimintansa rahoittavat rikollisjärjestöt pitävät vallassaan käytännössä kokonaisia kaupunkeja ja niillä on käytössään pienten maiden armeijoihin verrannolliset määrät aseita ja hyvin koulutettuja miehiä. Esimerkiksi Meksikossa CDG-niminen järjestö syntyi Yhdysvaltojen alkoholin kieltolain aikaan 1920-luvulla, jolloin se toimitti Yhdysvaltoihin alkoholia. Kun alkoholi jälleen laillistettiin Yhdysvalloissa, CDG alkoi toimittaa maahan huumeita. CDG ja muut huumekartellit syntyivät kieltolakien ansiosta ja ne pysyvät vallassa niiden vuoksi. Niin kauan kuin meillä on huumeiden kieltolakeja, meillä tulee olemaan CDG:n kaltaisia rikollisjärjestöjä. [6]

 

 

Kieltolaki aiheuttaa terveysongelmia

 

Vuosien 1967 ja 1993 välisenä aikana Isossa-Britanniassa rekisteröitiin hieman yli 90 000 huumeiden käyttäjää. Vuoteen 1993 mennessä heistä oli kuollut 5310. Tämä käy ilmi International Journal of Epidemiology -nimisessä tieteellisessä julkaisussa ilmestyneestä tutkimuksesta. Tutkimuksen tekee mielenkiintoiseksi se, että siinä huumeiden käyttäjät on jaoteltu heihin, jotka käyttävät ei-terapeuttisia huumeita ja heihin, jotka käyttävät terapeuttisia huumeita. Terapeuttisia huumeita ovat lääketehtaiden valmistamat reseptilääkkeet, joita voidaan väärinkäyttää viihdetarkoitukseen, esimerkiksi vahvat kipulääkkeet. Ei-terapeuttisia huumeita ovat katukaupassa myytävät, laittomasti valmistetut aineet. [7]

 

Tutkimuksessa todetaan, että ei-terapeuttisia huumeita käyttäneillä oli 20-kertainen riski kuolla, koska laittomasti valmsitetut aineiden laadusta ei ole mitään takeita. Yli 90 % kuolleista huumeiden käyttäjistä olikin heitä, jotka käyttivät ei-terapeuttisia huumeita. Tästä voimme päätellä, että laittoman katukaupan huumeissa olevat epäpuhtaudet ja epävarmuus aineen vahvuudesta ovat merkittävä tekijä huumeiden vaarallisuudessa ja tämä vaarallisuustekijä on täysin kieltolain aikaansaama. [7]

 

Tätä johtopäätöstä tukee myös se, että alkoholin kieltolain aikana alkoholiin liittyvät kuolemantapaukset ja vammatumiset lisääntyivät, koska ihmiset joivat itse valmistettua alkoholia, joka saattoi sisältää esimerkiksi hengenvaarallista metanolia tai lyijyä. [8, 9]

 

Kieltolaki on kallis

 

Kuulen usein seuraavan perustelun: "Ei minulla ole mitään sitä vastaan, että joku käyttää huumeita, kunhan maksaa sitten itse omat terveydenhuoltokulunsa ja vieroitushoidot. Niin kauan kuin näin ei ole, huumeiden tulee olla laittomia!"

 

Tällainen ajattelu ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että jos huumeet ovat laittomia, juuri tällöin me huumeita käyttämättömät ihmiset maksamme kokonaan huumeita käyttävien terveydenhuoltojärjestelmälle aiheuttamat lisäkustannukset, kuten vieroitushoidot. Tämä johtuu siitä, että kaikki kieltolain vuoksi huumekaupan tulot päätyvät ammattimaiselle rikollisuudelle. Mikäli huumeet olisivat laillisia, huumeiden käyttäjät osallistuisivat itse oman terveydenhuoltonsa rahoittamiseen verotuksen kautta.

 

Tämän lisäksi pitää muistaa, että huumeiden kieltolaki on kallis, koska sen toimeenpanemiseen käytetään vuosittaan valtava määrä viranomaisresursseja. Esimerkiksi vuosien 1976 ja 2000 välisenä aikana, Australia käytti yhteensä noin 13 miljardia australian dollaria huumeiden käyttäjien ja myyjien etsimiseen ja tuomitsemiseen. Valtavasta rahasummasta huolimatta, huumeiden määrää Australiassa ei vähentynyt. [10]

 

Kieltolaki on portti koviin huumeisiin

 

Eräs kieltolain erikoisimmista piirteistä on se, että se vääristää huumeiden tarjontaa. Tämä vääristyminen johtuu siitä, että vahvempien huumeiden salakuljettaminen on mietoja huumeita helpompaa. Vahvoja huumeita ei tarvitse kuljettaa tonneittain vaan kiloittain tai jopa grammoittain. Tästä seuraa, että kieltolain alaisuudessa mietojen huumeiden hinnat ovat suhteessa kalliimpia verrattuna vahvempiin aineisiin, jolla on taipumus siirtää käyttäjiä miedoista huumeista vahvempien huumeiden käyttäjiksi. [11]

 

Minkälainen olisi maailma, jossa kaikki huumeet olisivat laillisia?

 

Ajatus kaikkien huumeiden laillisuudesta on nykyihmiselle lähes täysin käsittämätön. Jos kaikki huumeet olisivat laillisia, olisivatko kadut täynnä huumeongelmaisia ja yliannostukseen kuolleita ihmisiä? Ei tietenkään.

 

Historiallisesti tarkasteltuna kaikkien huumeiden laillisuudessa ei ole mitään radikaalia. Esimerkiksi opiaatit kuuluivat Suomessa joka kodin lääkekaappiin jo 1800-luvulla. Elias Lönrot jopa kehitti oopiumille oman suomenkielisen sanan vuonna 1839 julkaisemassaan Suomalaisen talonpojan kotilääkäri -kirjassaan: unileipä. Anders Chydenius kehitti vuonna 1800 menetelmän, jolla oopiumia voitiin valmistaa Suomessa kasvatettavasta unikosta, kalliin ulkomaisen oopiumin sijaan. [12]

 

Kaikki huumeet olivat laillisia Suomessa ja niiden kauppa käytännössä katsoen täysin vapaata aina vuoteen 1888 asti, jolloin uusi apteekkilaki rajoitti monet aineet myytäväksi vain apteekkeihin. Tätä ennen huumeita sai ostaa kaupunkien hyvin varustetuista kaupoista ja maaseutua kiertäviltä kaupustelijoilta täysin vapaasti. Vuoden 1888 apteekkilaki oli käytännössä ainoa huumeiden kauppaa käsittävä laki Suomessa aina 1920-luvun puoliväliin asti ja Suomi lähti mukaan huumeiden kieltolakiin vasta 1960-luvulla. [13]

 

1950-luvun alussa monet sodasta kotiutuneet nuoret miehet etsivät vielä paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä, yhdistettynä huumeiden lähes vapaaseen saatavuuteen johti ennennäkemättömään huumeiden käyttöaaltoon, jota voidaankin pitää merkittävänä syynä Suomen liittymiselle huumeiden vastaiseen taisteluun. Tällöin, 1950-luvulla hoitoa vaatineita, huumeiden ongelmakäyttäjiä Suomessa oli noin 200 kappaletta. Vertailun vuoksi todettakoon, että nykypäivänä, huumeiden ongelmakäyttäjiä on poliisin arvion mukaan 15 000 - 20 000. Sallinette, että toistan tämän: kun huumeiden saatavuus oli Suomessa käytännössä vapaata, meillä oli muutama sata huumeiden ongelmakäyttäjää. Nyt kun huumeet ovat laittomia, ongelmakäyttäjiä on kymmeniä tuhansia ja huumeiden kauppa rikollisuuden käsissä! [1, 14]

 

Haluan lopuksi vielä todeta, huumeiden kieltolakiin liittyy myös tärkeä moraalinen kysymys: Eikö aikuisella, täysivaltaisella ihmisellä ole itsellään oikeutta päättää mitä hän omalle keholleen tekee? Demokratia on hieno työkalu yhteisistä asioista päättämiseen mutta se, mitä kukin aikuinen omalle keholleen tekee, ei ole "yhteinen asia" vaan jokaisen yksilön oma asia, eikä julkisella vallalla tule mielestäni olla mitään oikeutta puuttua asiaan niin kauan kuin siitä ei aiheudu haittaa muille.

 

 

Lähteet:

 

 

1. Huumausainerikollisuus. http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/56ED6DBE48184323C2256C8...
2. The Joy of Economics: Making Sense out of Life. Robert J. Stonebraker, Winthrop University. http://faculty.winthrop.edu/stonebrakerr/book/supplysidedrugs.htm
3. Violence and the US Prohibitions of Drugs and Alcohol. Jeffrey Miron. American Law and Economics Review 1999.
4. Violent crime: a function of drug use or drug enforcement? Andrew J. Resignato. Applied Economics 2000.
5. Violence, Guns, and Drugs: A Cross-Country Analysis. Jeffrey Miron. Journal of Law and Economics 2002.
6. La historia del cártel del Golfo. http://www.jornada.unam.mx/2003/03/15/046n1soc.php?origen=soc-jus.html
7. Mortality of drug addicts in the United Kingdom 1967-1993. Hamid Ghodse et al. International Journal of Epidemiology 1998.
8. Analysis of Moonshine for Contaminants. Christopher P. Holstege et al. Clinical Toxicology 2004.
9. Character of moonshine liquor. J. M. Doran. The American Journal of Public Health 1923.
10. The Cost of Drug Prohibition in Australia. John Jiggens. Social Change in the 21st Century Conference 2005.
11. Milton Friedman. http://www.policemisconduct.net/milton-friedman-drug-war/
12. Om en ny tilredning af opium. Anders Chydenius. Helsinki 1908.
13. Suomen farmasian historia. Kerttu Peldán. Helsinki 1967.
14. Suomen virallinen tilasto. Lääkintöhallituksen vuosikertomukset 1930-1952.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

40Suosittele

40 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (77 kommenttia)

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Tiedän, että seuraava kommentti on tulossa, joten vastaan siihen jo ennakolta:

"Joo, laillistetaan huumeet, jotta meillä ei olisi enää huumerikollisuutta. Sen jälkeen voidaan laillistaa väkivalta ja murhaaminen niin meillä ei ole enää väkivaltarikollisuutta, koska sehän on sitten laillista!"

Tällaisessa kommentissa kuitenkin sekoitetaan kaksi periaatetta: huumeiden käytössä on kyse siitä, mitä ihminen tekee itse omalle keholleen. Väkivallassa on kyse siitä, mitä ihminen tekee toiselle. On täysin eri asia vaatia ihmiselle itsemääräämisoikeutta (ts. oikeutta päättää mitä omalle keholleen tekee), kuin vaatia, että jokainen saisi tehdä toisille mitä itse haluaa.

Henri Lentonen

Köh niin.. Amerikka kieltolain aikana myi kansalle myrkytettyä viinaa: kymmenet tuhannet kuolivat.

http://www.slate.com/articles/health_and_science/m...

Hamppuun on patenttikin nyh:

http://forum.bonekobrothers.com/yleinen/%28%29-amerikka-omistaa-patentin-hamppuu-allekirjoita-hamppulaki-kansalle!-%28%29/

Follow the money, ketä hyötyy kieltolaista lopulta? (lääketeollisuus)

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes

Yhdysvalloissahan on yleisesti tunnettu totuus että se normaali lakia noudattava kansalainenkin tekee keskimäärin kolme rikosta päivässä. Ne rikokset eivät tosin ole tekoja joita normaali ihminen pitäisi rikoksina. Koko homman idea on siinä että mikäli liittovaltion syyttäjä haluaa vangita sinut, hän kyllä saa jostakin lakipykälän jota olet rikkonut.

Kyse ei ole ihmisten turvallisuuden varjelemisesta vaan nimen omaan kontrollista.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Juuri tästä on kyse, tehdään niin paljon lakeja jotta kaikki saadaan johonkin syylliseksi ja näin viranomaisten mielivalta on täydellinen. Katselin jokin aika sitten jotakin huumeohjelmaa ja siinä kerrottiin miten esimerkiksi jenkeissä huumeiden käyttö on aivan yhtä yleistä hienostoalueilla kuin köyhienkin alueilla, valvonta vain kohdistuu yli yhdeksänkymmentäprosenttisesti köyhien alueille!

Sakari Pulkkinen

... Ja käytännössä poliisiviranomaisten vaalima porttiteoria on toteuttanut itseään kun valistustyössä kaikki huumeet (paitsi alkoholi-huume) on laitettu samaan sarjaan vaarallisuutensa suhteen.
Nuori, joka kokeilee ensimmäistä kertaa kannabista on valistettu siihen uskoon, että kaikki huumeet ovat yhtä vaarallisia (paitsi alkoholi). Havaittuaan itse, että ei kovinkaan kummoisesta ja vaarallisesta? aineesta ole kyse niin miksei voi kokeilla muitakin kun ne ovat vain yhtä "vaarallisia".

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Flemming on oikeilla jäljillä, vaikka yhtäkkinen vapauttaminen olisi toki vaarallista.

Sodassa sotilaille työnnettiin höökipulveria, joka oli natsien kehittämä amfetamiini, jotta varsinkin kaukopartiomiehet pysyisivät valveilla pahimmillaan parikin viikkoa. Tämä vaiettu tosiasia johti muutamat sadat sotilaat koukkuun, ja heille taattiin valtionspiidit ilmaiseksi hamaan hautaan saakka vaitiolovelvollisuutta vastaan. Tiedän vielä 1980-luvulta tällaista.

Mutta huumeiden vapauttaminen kenen tahansa markkinoiksi ei olisi hyvä, koska sellainen loisi oman markkinakapitalisminsa, jonka katastrofaalisia seurauksia voi nähdä kaikkialla. Valtion säätelemä huumekauppa tulisi kyseeseen, ja se tuottaisi myös verotuloja, vaikka tuskin sen takia vapautukseen kannattaisi ryhtyä.

Suomalainen huumekeskustelu on alkeellista ja kaksinaismoralistista, kun se tunkee faktat pimentoon lyhytnäköisen ja joillekin erittäin kohtalokkaan fiilispohjaisen jankutuksen vuoksi.

Pekka Salo

"Tämä vaiettu tosiasia johti muutamat sadat sotilaat koukkuun, ja heille taattiin valtionspiidit ilmaiseksi hamaan hautaan saakka vaitiolovelvollisuutta vastaan."

Pervitiinistä on kirjoiteltu iät ja ajat. Eli voi aivan huoletta kertoa lähteitäsi. Et paljasta mitään salaisuuksia.

Markus Korhonen

On naiivia ajatella, että rikollisuus loppuisi huumeiden laillistamisen kautta. Jos huumeet olisivat vapaasti markkinoilla tai valtion monopolina, ne olisivat järkyttävän kalliita koska kysyntää on ja huumeiden hintaan luultavasti lisätään mukava ALV ja haittavero päälle. Kun alkaa tehdä piikkiä mieli, eikä rahaa juuri ole, on oikeastaan ihan sama mitä kaduilla (halvemmalla) myydään heroiinina - se on pakko ostaa.

Entäs nuoret? Myytäisiinkö heille huumeita? Onhan se vähän kukkahattuista vetää "eikö kukaan ajattele lapsia?" -korttia, mutta saavathan nuoret nykyisinkin alkoholia käsiinsä, vaikka se on noin virallisesti kielletty. Ja kun sitäkään ei osata käyttää, niin miten on huumeiden laita?

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Ja nytkö nuoret on suojattu, en tiennytkään että diilerit vaativat henkkarin nähdäkseen. Laillistettuina huumeiden hinta voidaan määrittää vastaavalla tavalla kuin alkoholinkin, eli miedot suhteellisestikin halvempia, nyt tilanne on päinvastainen, esim kannabiksen kotikasvattamisen sallimalla ei ole juurikaan haittoja, amfetamiinilabrat ovat vaarallisia mutta alkuunpäästyään tuotanto on liki ilmaista. Koska kaiken tarvittavan raaka-aineen voi ostaa prismasta. Eli käytännössä metafetamiinin tuotannon kustannus on tällä hetkellä kiinnijäämisriskin hinnoittelu, kun taas vaarattoman aineen osalta kyseessä on suurempi investointi ja huono kate, sekä kiinnijäämisriski. Ainoastaan tuomioita koventamalla voidaan hintaa nostaa, mutta kannattaa muistaa että kymmenen vuoden kakun välttääkseen kannattaa jo tappaa uhkatekijä mikäli kiinnijääminen siitä ei ole 100% todennäköistä, elinkautisen uhatessa useampikaan murha ei vaikuta tuomioon.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Nuoret saavat niitä päihteitä hankittua ilman mitään ongelmia jo nykyään. Itse asiassa joidenkin vääräleukojen mukaan pääkaupunkiseudulla on helpompi saada huumausaineita kuin alkoholia - alkoholin myyjä voi menettää lupansa jo anniskeltuaan päihtyneelle aikuiselle.

Kummallinen mielestäni tämä yhteiskuntamme muutenkin; samaan aikaan kun vaaditaan valtion vähentävän puuttumistaan (mm. verojen alennus, säätelyn vähentäminen), samoilla suilla vaaditaan huumausaineiden kriminalisoinnin jatkoa. Mielestäni ihmisillä menee tässä padat, puurot ja veetit sekaisin. Valtiotasolla pitäisi kyetä samaan aikaan turvaamaan ihmisille vapauksia, mutta vain näille valittajille - jotka pelkäävät ilmeisesti omaa varjoaankin. Joka paikassa väijyville huume- seksuaali- ja salakuljetusrikollisille pitäisi tehdä jotain - haloo ne on sun veljenpoikia serkkuja ja naapureita! Ne huumeet ei tee niistä rikollisia, vaan pa*kat esimerkit ympärillä ja sosiaalisen tukiverkon puutteet!

Jos huumausaineet alkaisivat kiinnostaa ihmisiä sankoin joukoin, niin olisi käyny jo. Tähän maahan virtaa tasa niin paljon huumeita kun täällä tarvitaan, koska hinta on todellakin kohdallaan. Poliisikuntamme ei ole 70-luvun jälkkeen jahdannut kuin kannabiksen kotikasvattajia, joilla on vain marginaalinen rooli markkinoillamme, koska pelkäävät mennä oikeiden rikollisten puuhia tutkimaan - voisi vaikka tulla potkut.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Markus Korhonen: - "Jos huumeet olisivat vapaasti markkinoilla tai valtion monopolina, ne olisivat järkyttävän kalliita koska kysyntää on ja huumeiden hintaan luultavasti lisätään mukava ALV ja haittavero päälle."

Eihän se noin mene nykyisten laillisten huumeiden eli alkoholin, kofeiinin ja nikotiininkaan suhteen. Kalliitahan ne toki ovat, mutta eivät niin kalliita, että olisi pakko ostaa kadulta mitä tahansa. Huomaa, että esimerkiksi alkoholi ja nikotiini aiheuttavat voimakkaampaa riippuvuutta kuin esimerkiksi kannabis, amfetamiini tai LSD. Kun kerran alkoholia ei tarvitse ostaa kaduilta, vaikka Alkon hinnat korkeita ovatkin, niin en näe syytä, miksi noita muita päihteitä pitäisi ostaa kadulta, jos ne laillistettaisiin.

- "Entäs nuoret? Myytäisiinkö heille huumeita?"

Veikkaan, että ikärajaksi tulisi 20 v, kuten nykyisin on väkevien alkoholijuomien suhteen, mutta voisi se olla myös 18.

- "mutta saavathan nuoret nykyisinkin alkoholia käsiinsä, vaikka se on noin virallisesti kielletty. Ja kun sitäkään ei osata käyttää, niin miten on huumeiden laita?"

En oikein ymmärrä tuon pointtia. Ilmeisesti taustalla on ajatus, että alkoholi olisi jotenkin vaarattomampaa tai terveydelle vähemmän haitallista kuin ns. huumeet eli nykyään laittomiksi luokitellut päihteet. Asiasta ei voi oikein käydä järkevää keskustelua ennen kuin tuo väärinkäsitys on oikaistu.

Keskustelun estää ensinnäkin kaikkien huumeiden niputtaminen samaan ryhmään, mikä on valtava virhe. Huumeita on monenlaisia ja niiden välillä on valtavia eroja niin terveyshaitoissa kuin päihdytysvaikutuksissakin. Toinen suuri virhe on käsitellä alkoholia erikseen pelkästään sen takia, että se sattuu nykyään olemaan laillista. Alkoholi on eräs huume. Sillä on tietyt päihdyttävät vaikutukset ja se aiheuttaa tietyn verran riippuvuutta. Se ei ole terveydelle haitallisin huume, mutta ei myöskään läheskään vaarattominkaan. Ei ole järkeä käsitellä alkoholia erikseen, vaan sitä tulisi käsitellä yhtenä monista tarjolla olevista päihteistä ja pohtia sen terveyshaittoja suhteessa muihin päihteisiin.

Markus Korhonen

"Ilmeisesti taustalla on ajatus, että alkoholi olisi jotenkin vaarattomampaa tai terveydelle vähemmän haitallista kuin ns. huumeet eli nykyään laittomiksi luokitellut päihteet."

Ei ole, vaan olen kyllä sitä mieltä, että tietyt nykyisin laittomat päihteet voitaisiin laillistaa, ihan vain sen takia että ne ovat vähemmän vaarallisia kuin alkoholi ja tupakka. Bloggaaja kuitenkin haluaa laillistaa kaikki huumeet kertarysäyksellä, jota en ihan ymmärrä.

Ja olen kyllä tietoinen, että nuoret löytävät huumeensa jo tänä päivänä, mutta niiden laittomuus kuitenkin edelleen estää joitakin aloittamasta. Ja en edelleenkään tarkoita, että jos kaikki huumeet laillistettaisiin, kaikki nuoret ryntäisivät ostamaan niitä. Se kuitenkin alentaa kynnystä aloittaa.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #14

Markus Korhonen: - "Ei ole, vaan olen kyllä sitä mieltä, että tietyt nykyisin laittomat päihteet voitaisiin laillistaa, ihan vain sen takia että ne ovat vähemmän vaarallisia kuin alkoholi ja tupakka."

Hienoa. Olen samaa mieltä.

- "Bloggaaja kuitenkin haluaa laillistaa kaikki huumeet kertarysäyksellä, jota en ihan ymmärrä."

En huomannut, että Flemming olisi artikkelissaan ottanut kantaa laillistamisen aikatauluun. Käsittääkseni hän kirjoitti yleisemmällä tasolla, ja käytännön asioiden miettiminen tulisi sitten myöhemmin. Yleiseltä tasoltahan se on huumepolitiikasta keskusteltaessa lähdettävä, koska maassamme on vielä paljon ihmisiä -- jopa ihan päättäjätasolla asti -- joiden ajattelu huumeista kulkee tyyliin: huumeet ovat vaarallisia, koska ne ovat laittomia ja niiden on oltava laittomia, koska ne ovat vaarallisia.

- "Ja olen kyllä tietoinen, että nuoret löytävät huumeensa jo tänä päivänä, mutta niiden laittomuus kuitenkin edelleen estää joitakin aloittamasta."

Estää joitain aloittamasta, kyllä, mutta vastaavasti taas sysää jo aloittaneet kauemmas päihdehuollon ynnä muun avun piiristä.

- "Se kuitenkin alentaa kynnystä aloittaa."

Tämä on totta, ja tässä kohtaa keskustelu lienee päässyt niin perusasioihin, ettei argumentoitavaa enää juuri ole. Loppujen lopuksihan kyse on siitä, saako ihminen tehdä omalla ruumiillaan mitä haluaa, vai ei. Eli saako hän niellä, hengittää tai piikittää itseensä haitallisia aineita?

Minun mielestäni saa, mutta en väitäkään kykeneväni perustelemaan sitä kovinkaan loogisesti. Kyse on puhtaasti tunnepohjaisesta argumentoinnista, joka perustuu sille ajatukselle, että ihminen omistaa oman ruumiinsa ja saa siten yksin määrätä sen käytöstä. Joitain perusteluja voisi yrittää hakea siitä, että jos puututaan ihmisten päihteiden käyttöön sillä perusteella, että päihteet ovat haitallisia ja vaarallisia, niin johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi puuttua myös sokerin, kovien rasvojen, makeutusaineiden yms. epäterveellisten ruokien käyttöön, ja tietysti myös lasketteluun, vuorikiipeilyyn, jääkiekkoon, tennikseen ynnä muihin suurehkon loukkaantumisriskin sisältäviin harrastuksiin. Kun näihin ei puututa, niin on tulkintakysymys ja veteen piirretty viiva, mitkä aineet tai toiminnot katsotaan niin vaarallisiksi, että niihin pitää puuttua.

Markus Korhonen Vastaus kommenttiin #20

"Loppujen lopuksihan kyse on siitä, saako ihminen tehdä omalla ruumiillaan mitä haluaa, vai ei. Eli saako hän niellä, hengittää tai piikittää itseensä haitallisia aineita? Minun mielestäni saa, mutta en väitäkään kykeneväni perustelemaan sitä kovinkaan loogisesti."

Tässä olen enemmän samaa mieltä kuin äkkipikaisempi luulisi. Olen sitä mieltä, että ihmisille pitäisi antaa suurin mahdollinen vapaus niin kauan kuin he eivät vahingoita toisiaan.

Mutta, ihmisillä tulisi olla myös tasa-arvon nimissä yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa, jolloin ihmisillä on reaalinen mahdollisuus tähän vapauteen. Eli luopumalla tietyistä vapauksista kasvatetaan koko yhteisön vapautta. Tuskin on ketään, jonka mielestä on tärkeämpää saada oikeus tuhota itsensä tietyillä aineilla kuin oikeus esim. peruskoulutukseen.

Tämä siitä syystä, että jos kaikki huumeet laillistettaisiin, olemme tilanteessa, jossa ihmiset eivät halua maksaa toisten tripeistä aiheutuneita kustannuksia ja lopulta kaikki hoito maksettaisiin kokonaisuudessaan omasta kukkarosta. Olisihan se kiva, jos ihmiset alkaisivat ottaa vastuuta tekemisistään, mutta kaikkia elämän tapahtumia ei voi ennustaa tai suunnitella. Onnettomuus tai tapaturma ovat loppujen lopuksi hyvin kalliita korjata, olivat ne sitten itse aiheutettuja tai eivät.

Ja mitä tulee viimeiseen kommentiisi, niin se raja on kuitenkin johonkin vedettävä. Vaikka tietyt urheilulajit olisivatkin riskialttiita, niin urheilun kokonaishyödyt ovat suuremmat kuin haitat, eivätkä sokeri tai eläinrasva tapa ensimmäisellä käyttökerralla saatikka aiheuta riippuvuutta (jos juoksijan pilveä ei lasketa). Ruoka-aineitahan yhteiskunta myös arvottaa verotuksen kautta, vaikka siinäkin tunnutaan Arkadianmäellä olevan enemmän tai vähemmän pihalla. Kuten osittain myös huumekysymyksessä.

Käyttäjän MarjoPekkola kuva
Marjo Pekkola Vastaus kommenttiin #47

Menee nyt ehkä hiukan off topic, mutta..

"eivätkä sokeri tai eläinrasva tapa ensimmäisellä käyttökerralla saatikka aiheuta riippuvuutta"
Uskaltaisin olla eri mieltä sokerin kohdalla. Sokeririippuvuus on varsin yleistä varsinkin nuorten naisten keskuudessa.
Itse kun olin peruskoulu iässä, oli luokalla ehkä yksi ylipainoinen lapsi. Nyt kun katson omien ala-aste ikäisten lapsieni luokkatovereita, on melkein joka toinen lihava.
Ylipainon ja sen seurauksien on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain 300 miljoonan euron kustannukset. Laittomat huumeet ja niiden käyttö aiheuttavat Suomen valtiolle suoraan 126 miljoonan euron budjetoidun haittakulun.
Vuonna 2010 huumekuolemia oli Suomessa kuolinsyytilaston mukaan 156kpl. Kun taas lihavuus tappaa maailmassa enemmän ihmisiä kuin nälänhätä.
Johonkin se raja on vedettävä, mutta mihin?

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki Vastaus kommenttiin #51

Kuolinsyytilastot eivät kerro totuutta koska kaikki joilla on todettu huumausaineen jäämiä on tilastoitu huumekuolemiksi vaikka olisi jokin täysin siitä riippumaton syy takana, alkoholin tai ylipainon suhteen näin ei tilastoida, olisihan siinä lääkärillä pähkäilemistä kun raadolla olisi 40 painoindeksi, 2,5 promillee ja edellispäivän esson sekä viagran jäämät veressä.. Mitäköhän siinä laittais sydän kohtauksen syyksi.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

>On naiivia ajatella, että rikollisuus loppuisi huumeiden laillistamisen kautta.

En mielestäni ole tällaista väittänytkään. Väitin, että huumeiden laittomuuden aiheuttamat ongelmat ovat huomattavasti suurempia mitä itse huumeiden. Toisin sanoen, huumeisiin tulee aina varmasti liittymään monia ongelma, myös rikollisuutta - mutta rikollisuuden määrä ja laatu on huomattavasti ongelmallisempi huumeiden kieltolain aikana.

>Jos huumeet olisivat vapaasti markkinoilla tai valtion monopolina, ne olisivat järkyttävän kalliita koska kysyntää on ja huumeiden hintaan luultavasti lisätään mukava ALV ja haittavero päälle. Kun alkaa tehdä piikkiä mieli, eikä rahaa juuri ole, on oikeastaan ihan sama mitä kaduilla (halvemmalla) myydään heroiinina - se on pakko ostaa.

Alkoholin kieltolain kumoaminen ja siitä seuranneet tapahtuvat osoittavat, että ihmiset kyllä mieluusti ostavat tuotteensa laillisilta myyjiltä rikollisten sijaan. Toki tuotetta voidaan verottaa niin paljon, että osa ihmisistä ostaa tuotteensa laittomasti mutta esimerkiksi alkoholin suhteen on nähty, että ihmisten kipuraja tällaisen verotuksen suhteen on aika korkealla.

>Entäs nuoret? Myytäisiinkö heille huumeita? Onhan se vähän kukkahattuista vetää "eikö kukaan ajattele lapsia?" -korttia, mutta saavathan nuoret nykyisinkin alkoholia käsiinsä, vaikka se on noin virallisesti kielletty. Ja kun sitäkään ei osata käyttää, niin miten on huumeiden laita?

Kuten kirjoitin, kyse on aikuisten oikeudesta päättää omasta kehostaan. Lapsen ei tule voida olettaa olevan kykenevä tekemään aikuisen päätöksiä, joten minusta lapsella ei tule olla oikeutta päättää täysimääräisesti mitä keholleen tekee. Mutta se mihin tällaisia rajoja vedetään ja mikä pitäisi olla laillista lapselle (sokeri? kofeiini? tauriini? DMAE? minkä ikäisille?) ovat mielestäni vaikeita sopimuskysymyksiä, joihin ei ole olemassa mitään "oikeaa" vastausta.

Lauri Niemi

Eipä tuossakaan lainsäädäntö paljoa auta, hakiksella sitä kuitenkin käydään. Kulttuurin muokkaaminen on paljon hedelmällisempää toimintaa.

Käyttäjän hapotusjahapatus kuva
Anttijuhani Tuominen

Ei huoli nuorisosta kuulu vain kukkahattutädeille, kommenttisi kuuluu itseoikeutetusti tämän huumekysymyksen piiriin.

Ainakin suurimmissa kaupungeissamme tilanne on se, että nuoren, 13-17 vuotiaan, on helpompi saada käsiinsä kannabista, subutexia tai amfetamiinia kuin keskikaljaa. Flemming ei käsittääkseni tarkoita huumeiden laillistamisella sitä, että R-kioskit ryhtyisivät jakelemaan huumeita, vaan sitä, että huumeet kuuluisi ottaa aitoon yhteiskunnalliseen kontrolliin, kuten alkoholi, lääkkeet tai tupakka. Laillistaminen ja vapauttaminen ovat eri asioita.

Rikollisuus ei varmasti lopu maailmasta koskaan, mutta huumerikollisuuden kannattamattomaksi tekeminen on lainsäätäjän käsissä. Juuri huumeiden laittomuus tekee huumerikollisuudesta niin kannattavaa, että vaikka tänään pidätettäisiin tuhat maailman suurinta huumekauppiasta, huomenna heidän tilallaan olisi jo uudet miehet. Kun kokaiini tuodaan Suomeen, sen kilohinta on kuusinumeroinen, kun tuottajamaasta hankittuna se on nelimumeroinen. On mahdotonta, että ALV + mahdolliset lisäverot nostaisivat huumeiden hintaa lähellekään näitä laittomien markkinoiden hintoja. Alkoholin hinnassa meillä on ilmaa 5-10 kertaisesti, joten voisi olettaa, että muiden päihteiden hinnoittelussa politiikka seuraisi samaa kaavaa.

Kieltolaki on epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan ja sen romuttaminen on lähestulkoon kaikkien etu. Maailmankaupassa huumekauppa on volyymiltaan toiseksi suurinta, se on esim. maailman öljykauppaa tuottoisampaa.

Käyttäjän mikaisomaa kuva
Mika Isomaa

Kiitos Jouni.

Käytän tilaisuuden hyväkseni mainostaakseni kansalaisaloitetta: http://dekriminalisointi.fi

Käykää allekirjoittamassa, mikäli ette ole fasisteja/sosiopaatteja.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Oletko tuollaisella leimalla uhkaamalla saanut montakin allekirjoittamaan?

Itse en ole vielä päätöstäni tämän aiheen suhteen tehnyt, tiedän siitä aivan liian vähän, mutta juuri tällaiset ovat omiaan kallistamaan vaakaa päinvastaiseen suuntaan kuin haluaisit.

Sama kuin aloitetta vastustava sanoisi kannattajien olevan anarkisteja/psykopaatteja.

Käyttäjän mikaisomaa kuva
Mika Isomaa

Anarkistihan on hyvä leima. :)

Sosiopaatti on sellainen ihminen, joka ei pysty myötäelämään toisen ihmisen tuskaa.

Fasisti on sellainen ihminen, joka kannattaa valtion totalitarismia. Jälkimmäistä ylläpitää se, kun kriminalisoi 33-40% nuorisosta.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #11

"Sosiopaatti on sellainen ihminen, joka ei pysty myötäelämään toisen ihmisen tuskaa."

Joten eri mieltä tässä asiassa oleminen tarkoittaa ilman muuta tuota? Ehkä vastustajat ovatkin sitä mieltä, että aloite on väärässä ja kriminalisointi on parempi keino auttaa?

Fasistia taas tuskin voinee määrittää YHDEN asian perusteella - Huumelait eivät liene kyllin laaja osa-alue yhteiskuntaamme, jotta niiden kannattajaa voisi pitää fasistina. Kyllä tästä on vielä totalitarismin kannattaminen kaukana.

Kuten sanoin, en ole itse vielä päättänyt mielipidettäni asiassa, halusin vain antaa vinkin ettei tuo ole se tapa jolla kannattajia kannattaa suostutella. Kun kuuntelee kahden vastakkaisen mielipiteen väittelyä, yleensä käytöstavat unohtuvat ensin siltä puolelta, jolta loppuvat asialliset argumentit ja ruvetaan nimittelemään.

Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #17

Fasismi on markkinatekninen käsite, jossa valtio säätää lait siten että ne hyödyttävät suuria korporaatioita, jotka haluavat myydä lääkkeiksi määriteltyjä tuotteitaan ja kieltää ne jotka voisivat kenties korvata ne, kuten kannabis.

Sosiopaatin määritelmästä en ole varma mutta jos se tarkoittaa sitä ettei kykene myötäelämään toisten tuskaa, niin kieltolain kannattajat ovat sosiopaattisia fasisteja. Tietysti sellainen nimittely on ikävää, mutta jos ja kun se on totta ja kunnioitettavaa kannattaa kieltolakia, niin miksei myös olisi kunnioitettavaa olla sosiopaattinen fasisti?

Kyse ei siis ole siitä että nimittelijältä kaikissa tilanteissa loppuisi argumentit, vaan siitä että nimittelykin voi joskus olla hyvin perusteltua ja tosiasioita kuvaavaa. Yleensä ei kuitenkaan näin ole.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #60

Uskaltaisin väittää, että valtaosa "kieltolain kannattajista" on kannassaan koska arvelee nimenomaan sen olevan paras keino tuskien vähentämiseksi. Osa saattaa olla nähnyt ne hyvinkin läheltä ja pystyy siksi hyvinkin myötäelämään niitä. He saattavat olla väärässä, mutta se ei tee heistä sosiopaatteja.

Aika harva huumeiden vapauttamista vastustava ajatellee korporaatioiden etuja tässä aiheessa. Heidän kantansa saattaa pönkittää lääketeollisuutta, mutta se ei ole heidän tarkoituksensa, eivätkä he siksi ole fasisteja.

KUMPIKAAN väitteistä ei käy yleistykseksi, eikä ole perusteltua tai tosiasioita kuvaavaa. Jokunen moinen saattaa joukosta löytyä, mutta se ei oikeuta nimittelyä.

Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #66

Kieltolain kannattajat tuskin kykenevät myötäelämään niiden lukuisten pyöränomistajien tunteita, kun joku narkki vie sen rahoittaakseen huumeiden käyttöään, puhumattakaan kaikesta muusta väkivaltaisesta oheisrikollisuudesta, joka on nimenomaan laittomuudesta johtuvaa.

Lääketehtaiden tarkoitus on tehdä rahaa patenteillaan, mutta sitä uhkaa esim kannabis, jota pidetään jo nyt lääketehtaidenkin listoilla, kun he saavat siitä tulonsa.

Korporaatiofasismi tarkoitta sitä että valtio säätää lait korporaatioiden kaupankäynnin tarpeisiin ja siksi kaikki vaihtoehtoislääkkeetkin ovat olleet pannassa jos niillä on pyritty korvaamaan muita lääkkeitä. Esimerkiksi pakuri on kielletty elintarvikekäyttöön EUssa eikä myöskään terveysvaikutteiseksi saa usein lukea mitään mikä ei tuota lääkekorporaatioille tuloja. Se ON fasismia.

Käyttäjän DinaColada kuva
Dina Colada

Amsterdamin malli voisi jopa toimia. Siellä ei saa kadulla polttaa ja coffee shopeissa ei saa olla humalassa, eikä siellä tarjoilla alkoholia. Ainakin kokeilumielessä voitaisiin ottaa mallia amsterdamista ja vapauttaa miedot huumeet. Siellä on väkilukuun suhteutettuna todella vähän huumeriippuvaisia. Täytynee kaivaa luvut esiin jostain :)

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Dina Colada: - "Siellä ei saa kadulla polttaa ja coffee shopeissa ei saa olla humalassa, eikä siellä tarjoilla alkoholia."

Näin suomalaisesta näkökulmasta kuulostaa melkoisen huvittavalta tuo tupakointikielto, joka EU säädösten takia koskee muun muassa Amsterdamin coffee shopeja. Eli teoriassa coffee shopin pitäjä, tai ääritapauksessa poliisi, on velvollinen tarkistamaan, että koostuuhan polttelijan sätkä varmasti pelkästään marihuanasta.

Käyttäjän Blackjack kuva
Jaakko Mäki

Sama juttu kuin suomalaisissa rafloissa eli pitää olla terassilla tai tupakkakopissa kun polttaa tupakkaa. Kielto tietenkin koskee ainoastaan tupakkaa eli jos jointissa ei sitä ole niin polttele pois, ja monet paikat tarjoilevatkin erilaisia tupakattomia 'väsäripuruja' tiskillä.

Toisaalta siellä ei ole idioottimaisia tarjoilu- tai neliörajoituksia joten monessa coffeeshopissa on etuoven takana tiski sekä pari tuolia ja siitä ovi sisälle "koppiin" joka edustaa suurinta osaa asiakastilasta. :)

Käyttäjän PekkaRajanen1 kuva
Pekka Rajanen

En ole vielä muodostanut kantaani huumeiden laillistamisesta. Sitä ennen kysyisinkin (ihan vilpittömästi tiedon puutteesta), että mistä nämä lailliset huumeet sitten tulisivat Suomeen? Huumeiden tuottaminen kun lienee laitonta ainakin suurimmassa osassa maailmaa?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Hamppu kasvaisi hyvin pelloissamme ja sitä lienee viljelty täällä ennen viljaa.

Pääasiassa varmaan kuitukäyttöön, mutta liitupiippuja on muinaispellot täynnä ja kyllä niissä ennen tupakan tuloakin jotain poltettiin.

Johannes Kytö

"Haluan lopuksi vielä todeta, huumeiden kieltolakiin liittyy myös tärkeä moraalinen kysymys: Eikö aikuisella, täysivaltaisella ihmisellä ole itsellään oikeutta päättää mitä hän omalle keholleen tekee? Demokratia on hieno työkalu yhteisistä asioista päättämiseen mutta se, mitä kukin aikuinen omalle keholleen tekee, ei ole "yhteinen asia" vaan jokaisen yksilön oma asia, eikä julkisella vallalla tule mielestäni olla mitään oikeutta puuttua asiaan niin kauan kuin siitä ei aiheudu haittaa muille."

Jos sellainen oikeus suodaan, niin silloin on oltava myös velvollisuus kustantaa itse itselleen ja muille aiheuttamansa haitat.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Käy minulle, mikäli vastaavasti minun ei tarvitsisi myöskään osallistua näiden hyvinvointipalveluiden maksamiseen korkean verotuksen kautta, jos kerran niihin minulla ei olisi myöskään käyttöoikeutta. Eli hyvinvointivaltio vapaaehtoiseksi!

Jos et ole mukana hyvinvointivaltiossa, et saa "nauttia" mistään julkisista palveluista (terveydenhuolto, eläke, työttömyystuet yms), teiden ja muun perusinfran käyttömaksuna maksat veroja 10 % tuloistasi mutta muuten et maksa mitään veroja.

Kuulostaa hyvältä! Where do I sign up?

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Saman tien voitaisiin valtion puolesta järjestää kadun kulmiin itsemurhakojut. Jokainen joka niitä myrkkyjä haluaa suoniinsa ruiskia on kohtalonsa ansainnut ja halvinta valtiolle olisi lopettaa narkkisten hyysääminen kokonaan, se ei ole kuin itsemurhan pitkittämistä.

Huumeidenkäyttäjät ovat käyttäjiä omasta halustaan ja helpoin ratkaisu olisi antaa darwinin lakien hoitaa tehtävänsä.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Nii, kyllä ihmiset ovat käsittääkseni aivan vapaita tappamaan itsensä miten parhaaksi katsovat jo nytkin, mikäli sinulla on parempaa tietoa niin kerro ihmeessä. Alkoholi on todettu huomattavasti kokaiinia ja amfetamiinia vaarallisemmaksi aineeksi, joten itsemurhakioskejakin vaikuttaisi löytyvän joka kadunkulmasta. Tupakka, kahvi, mielialalääkkeet, vaikutusmekanismiltaan myöskin allergialääkkeet, unilääkkeet, rauhoittavat, etc etc ovat huumeita. Miksi niitä kuitenkin saa myydä? Pitäisi sitten varmaan mennä terveyspalveluissa sille linjalle ettei yhtäkään ylipainoista diabeetikkoa hoideta vaan antaa looserin syödä itsensä hengiltä, aivan samanlaisesta riippuvuudesta siinäkin on kysymys, tai impulssikontrollin hallitsemisen vaikeudesta, siihen vaikuttaa perimä suuresti.. Ehkäpä potentiaaliset koukkuihin jäävät pitäisikin tappaa kohtuun tai vähintään steriloida jotta rahaa säästyy... Kuka Se täällä kirjoittikaan niistä sosiopaateista.

Käyttäjän JaniMiettinen11 kuva
Jani Miettinen

Huumeiden käyttö on vaarallista nimenomaan silloin kun se on kielletty.

* Heroiinina saatetaan myydä sata kertaa sitä vahvempaa fentanyylia, joka on vain laimennettu satakertaa pienempään pitoisuuteen. Pieni heitto fentanyylin määrässä tai huono sekoittelu aiheuttavat sen, että kaksi samankokoista käyttöannosta eri eristä voivat olla täysin eri vahvuisia.
* Kannabiksena saatetaan myydä heikkolaatuista lehteä, johon on suihkutettu lasikuitua ja hiuslakkaa, jotka ovat terveydelle vaarallisia.
* Amfetamiinina saatetaan myydä MDPV:tä, joka on todella vaarallinen aine.
* Aineita jatketaan milloin milläkin, ja joskus jatkeaineet ovat vaarallisempia kuin itse huume.
* Pimeillä markkinoilla ei tarkasteta ikärajoja.
* Jos kaupankäynti juurtuu ympäristöön kunnolla, se johtaa helposti väkivaltaisiin yhteenottoihin, joissa kuolee helposti enemmän ihmisiä kuin käytön takia. Vrt. Meksiko.

Eikä riippuvaisia edes hyysätä. Vain pieni osuus saa jotain hoitoa. Loput ovat enimmäkseen oman onnensa nojassa.

Joten jos "Darwinin lakien" halutaan todella olevan voimassa, niin helpointa on jatkaa nykylinjalla. Toiveesi on siis jo toteutunut. Näyttääkö niin hyvältä, että haluat jatkaa tällä linjalla?

Samuli Mikkola

", se ei ole kuin itsemurhan pitkittämistä."

Eikä ole. Moni on toipunut eikä se olisi ollut mahdollista ilman apua. Se on itse asiassa paljon yleisempää kuin luullaan, koska ihmisillä on yhä mielissään kuva huumeidenkäyttäjästä, jota kauhupropagandalla markkinoitiin monia vuosikymmeniä. Nykyisin on melko tavallista käyttä koviakin huumeita joitakin vuosia ja sitten lopettaa se. Kaikki eivät toki siihen pysty, mutta lopettajia on paljon enemmän kuin propaganda haluaa myöntää.

Tapio Ahti

Lailliset huumeet lisäävät käyttöä ja käytöllä on ikäviä ulkoisvaikutuksia. Tai siis kovien huumeiden käytöllä.

Nykysysteemihän on sellainen, että repsahtaneet saavat -- käsittääkseni -- huumetta ilmaiseksi, mikä on vähentänyt kyseisiä ulkoisvaikutuksia. Vaasankadullakin voi käppäillä lähes yhtä turvallisesti kuin Espalla.

Pilvi voisi olla hollantilaistyyppisesti vapaata. Tai, no, pari kertaa olen itse polttanut enkä pysty suosittelemaan. Hyvä että kuitenkin lääkinnällisistä syistä jo saa.

Vesa Äijälä

Huumeita käytetään, on ne sitten laittomia tai laillisia. Käsittääkseni mm. kannabiksen käyttäminen on kasvussa Suomessa...

Silmien sulkeminen jollekkin toiminnalle ei tee sitä olemattomaksi. Huumeita käytetään ja tullaan käyttämään, ihmisillä on monia syitä: viihdekäyttö, henkinen kasvaminen, itselääkintä jne. Tälläkin hetkellä joku käärii itselleen jointtia ja toinen korkkaa sen tutun kolmosen auki. Laittomuus ei estä näitä toimintoja.

Ainut viisas tapa lähestyä asiaa on laillistaa huumeet, vain siten voimme tarjota oikeasti apua ja pitää huolta siitä, että väärinkäyttäjät saavat asianmukaista hoitoa.

Tähän asti alkoholilla on ollut suuri yhdistävä ja sosialisoiva vaikutus, joka johtuu alkoholikulttuureista ja mm. baarien olosta. Myös kannabiksella olen havainnut lähiymopäristössä positiivisen sosiaalisen ja yhdistävän vaikutuksen, kannabisbaarit voisivat olla radikaali muutos parempaan suuntaan. Tämä lisäisi työllisyyttä ja hyvinvointia. Faktahan on, että kannabista käytetään on se sitten laitonta tai laillista... järkevää on miettiä asiaa haittojen minimoimisen kannalta ja siihen toimii vain laillistaminen ja kissan pöydälle ottaminen.

Käyttäjän JouniM kuva
Jouni Minkkinen

Omasta puolestani olen valmis sallimaan huumeet poislukien puhtaasti keinotekoiset.

Samuli Mikkola

Ihme ettei kukaan ole kommentoinut, ettei lakia kannata muuttaa, koska ei ole järkeä TUODA LISÄÄ uusia aineita vanhojen lisäksi. Tämä on yksi käytetyimmistä argumenteista, vaikka on aivan älytön, koska huumelakejakin halutaan nähdäkseni muuttaa vain siksi, että myönnettäisiin vallitseva tilanne eikä mitään uutta olla tuomassa.

Käyttäjän HennaKuivila kuva
Henna Kuivila

Osuit asian ytimeen! Minusta juuri tuo järjestäynyt rikollisuus huumebisneksessä olisi yksinään riittävä syy huumeiden laillistamiseen. Kuitenkin suurin osa rikollisuudesta on tavalla tai toisella kytkeytyinyt huumekauppaan tai huumeiden käyttöön, joten kyllähän se tekisi ison kolauksen rikollisuuten piiriin.

Käyttäjän EeroHakanen kuva
Eero Hakanen

Tästä nopeesti arvioituna taidan olla suurinpiirtein 10 vuotta nuorempi kun te muut kommentoijat ja samalla saa sellasen vaikutelman että oon ainut kellä on enää yhtään järkee päässä. Onhan tällänen asiateksti ihan kiva mutta samanlaisen saa tehtyä näistä haitoista jos vähän näkee vaivaa."Huumeet lailliseks", ihmiset herätkää nyt taas..

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Kyllä mökin olin ehdottoman erimieltä nykyisen itseni kanssa 10v sitten. Kokemus karttuu ja silmät avautuu kissanpennuillakin..

Samuli Mikkola

Eero kommentoit nyt siltä kantilta, että aineiden laillisuutta halutaan muuttaa, koska kuvitellaan, etteivät huumeet ole vaarallisia. Tästä ei tietenkään ole kyse vaan siitä, että huumeiden vaarat vain lisääntyvät nykymallissa. Käyttäjien sakottaminen ei ketään raitista, siitä on kyse ja jos on järkeä päässä kyllä ymmärtää, etteivät asiat kielloilla häviä. Herätys siis sinne.

Käyttäjän ariporola kuva
Ari Porola

"Ihmiset herätkää"
"oon ainut kellä on enää yhtään järkee päässä"

Suosittelen keskittymään mielipiteiden perustelemiseen ja vastaväitteiden rakentamiseen. Ad Hominem -ratkaisulla et edistä keskustelua mihinkään suuntaan.

Kannattaa tutustua tähän ja koittaa päästä pyramidissa hieman ylöspäin:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Graham%27s_Hier...

Käyttäjän dzogchen kuva
Lasse Myllypuro

Nykyajan trendi on, että pillereitä jaetaan joka vaivaan. Miksei myös huumeita apteekista? Olisiko Breivik tappanut jos olisi kokeillut LSD:tä ja nähnyt maailman erilaisena? Voi myös kysyä kuinka monta ylimääräistä miljardia Urpilainen olisi lahjoittanut Kreikkalaisille pilvessä?
Vastustan huumeidenkäyttöä[olen täysraitis], mutta tämänlaisessa kilpailuyhteiskunnassa on syytä löysätä vaijeria pään ympäriltä. Voisin hyväksyä kontrolloidun käytön korkealla ikärajalla K25 tai K30

Käyttäjän KaneKanerva kuva
Kane Kanerva

Asiassa on monia puolia mutta kuten se, että ihminen, joka saa säännöllisesti huumeita voi olla täysin työkykyinen. Verrokkina esim. kroonisista kivuista kärsivät, jotka nappailevat reseptillä hankittua kodeiinia ja/tai morfiinia päivittäin niin paljon kuin keho kestää. Näistä ei yleensä vain puhuta ollenkaan.
Tanskassa jo muinoin tehty vuosikausia kestänyt tutkimus osoitti, että esim. heroinistit pystyvät nk, normaaliin elämään jos puhdasta ainetta vain oli saatavilla tarpeeksi vrt. Rolling Stonesin kitaristi. Lisäksi heroinistit lopettivat käytön turhana keskimäärin 10 vuoden sisällä koska toleranssi oli noussut, eikä päihtyneisyyttä enää syntynyt.

Monet huumausaineista ovat suoraan fyysisesti vammauttavia, vaarallisia ja tappavia. Kukin meistä tietää kuinka tyhmyys tiivistyy jurpolaumassa, joten en voi kompata vapaata kauppaa. Mutta sitä tosiaan kompaan, että käytöstä ja hallussapidosta ei rangaistaisi. Eihän kukaan halua narkomaaniksi ehdoin tahdoin, vaan pohjalla on jo muita ongelmia ja/tai mielenterveyden sairauksia, joiden yleisin omahoitomuoto päihteet ovat.

Jokainen päihteiden ongelmakäyttäjä tarvitsee apua ja nimenomaan apua jo ennen kuin se tulee ilmi päihteiden väärinkäytön myötä.

Käyttäjän rkoski kuva
Raimo Koski

Tätä (vanhaa) linkkiä ei vielä ole esitetty:
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/...
Eli alkoholi on kokonaisvaikutukseltaan haitallisin. Ns. vahvat huumeet ovat käyttäjälle itselleen haitallisempia, mutta kannabista haitallisempaa on tupakka.

Kannabista poltettaessa syntyvien savukaasujen (terva jne., vastaavat, jotka tekevät tupakan savun haitalliseksi) haitallisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta jos se olisi laillista, varmastikin pian tulisi esim. sähkösavukkeille kannabisnesteitä, jolloin savukaasujen haitat vältettäisiin. LSD on vahvempi hallusinogeeni kuin kannabis, joten kannabiksen yllättävän korkea haitallisuus johtunee savukaasuista. Tosin kannabiksessa on myös kipua lievittäviä ainesosia, jotka samalla lamaannuttavat käyttäjän.

Tupakan haitallisuus tuossa graafissa johtuu uskoakseni lähes pelkästään savukaasuista. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta vieroitusoireiden takia, mutta muuten se on harmiton, hyvin suurina annoksina tosin myrkky.

Minun mielestäni olisi hienoa, jos olisi tarjolla laillisia vaihtoehtoja kaikkein vaarallisimmille aineille. Samaan tapaan sähkösavuketta on puolustettu siten, että se ei mitenkään voi olla tupakkaa vaarallisempi.

William Green

Ihminen kokeilee kannabista. Se on hyvää lääkettä mutta sääntöjen suhteen tulee ongelmia. Ajokortti menee eikä voi välttämättä työllistyä haluamalleen alalle. Kun elämä on jo valmiiksi pielessä, ollaan toisen luokan kansalaisia, kytätään ja kollataan taskuja vaikka olisi kauan kaidalla tiellä, tuntuu yhdentekevältä hakea lohtua huumeista. Leima on jo otsassa ja menemisiä seurataan. Jos mennään ongelmakäyttöön asti, pitäisi saada hoitoa mutta asenneilmapiiri on sellainen ettei sitä uskalleta hakea. Siinä tuollainen tyypillinen tosielämän esimerkki siitä miten kieltolaki syrjäyttää.

Käyttäjän TuomoAlanko kuva
Tuomo Alanko

Jouni Flemming , kun luin mielipiteesi huumeiden käyttöön,en todellakaan voi muuttaa käsitystäni Sinun osoittamaasi suuntaan.Käsityksesi käyttäjien kokemuksiin ei voi kokemusperäinen.On aivan naivia ajatella kehityksen tapahtuvan kirjoittamaasi suuntaan.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Todistelu on monesti hyvä tehdä tilastoilla.

Pekka Salo

Mielenkiintoinen blogi, joka laittoi ajattelemaan. Miksipä Suomi ei olisi maailman ainoa maa, jossa kaikkien huumeiden saanti ja käyttö on täysin vapaata? Miksipä ei todella? Minäkin haluaisin kokeilla tuota sodassa esi-isieni käyttämää Pervitiiniä. Miltä se mahtoi tuntua?

"Haluan lopuksi vielä todeta, huumeiden kieltolakiin liittyy myös tärkeä moraalinen kysymys: Eikö aikuisella, täysivaltaisella ihmisellä ole itsellään oikeutta päättää mitä hän omalle keholleen tekee?"

Tuo lainattu lause panee ajattelemaan. Onko yhteiskunnalla jotain oikeuksia kenenkään toimintaan? Mikäli minä vahingoitan itseäni, mitä se yhteiskunnalle kuuluu?

Suomen yhteiskunta on kuitenkin rakennettu niin, että sairaudenhoidosta ja sen kuluista vastaa yhteiskunta. Huumeiden käytöstä voi aiheutua ongelmia. Ongelmien seuraukset maksaa yhteiskunta eli me veronmaksajat. Tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Onko yhteiskunnalla oikeutta yrittää minimoida ne kustannukset, joita se joutuu maksamaan? Vaikkapa voiko yhteiskunta kieltäytyä ottamaan sairaalaan nistiä ja antaa hänen kuolla portailla?

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Hyvä huomio, jonka takia alkoholin, tupakan ja epäterveellisen ruoan laillisuus voidaan niin ikään asettaa kyseenalaiseksi.

Käyttäjän ariporola kuva
Ari Porola

"Suomen yhteiskunta on kuitenkin rakennettu niin, että sairaudenhoidosta ja sen kuluista vastaa yhteiskunta. Huumeiden käytöstä voi aiheutua ongelmia. Ongelmien seuraukset maksaa yhteiskunta eli me veronmaksajat. Tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Onko yhteiskunnalla oikeutta yrittää minimoida ne kustannukset, joita se joutuu maksamaan? Vaikkapa voiko yhteiskunta kieltäytyä ottamaan sairaalaan nistiä ja antaa hänen kuolla portailla?"

Hyvä huomio jos näin olisi että huumeiden laillistaminen johtaisi suurempiin ongelmiin. Mutta tilastot puhuvat päinvastaista niissä maissa missä huumeita on laillistettu (dekriminalisoitu) esim. Portugalissa [1].

Huumeiden dekriminalisoinnin seurauksena on huomattu kolme selkeää pääpointtia [2]:
- Kannabiksen käytön kasvu
- Heroiinin ja opiaattipohjaisten huumeiden käytön lasku
- Huumeisiin liittyvien kuolemien vähentyminen

Kannattaa myös huomioida että jos huumeet laillistetaan ja kauppa siirretään rikollisilta yksityisille tai valtiolle niin siitähän koituu huomattavat tulot joilla varmasti voidaan kattaa monia hoitotarpeita (mitä jo nyt esiintyy) ja silti jäädä huomattavasti plussalle. Jenkeissäkin on asia huomattu pikkuhiljaa. [3]

Lähteet:
[1] http://www.forbes.com/sites/erikkain/2011/07/05/te...
[2] http://www.beckleyfoundation.org/bib/doc/bf/2007_C...
[3] http://www.huffingtonpost.com/2013/04/20/legalizin...

Lauri Niemi

1. Henkilö A pakotetaan maksamaan toisten terveydenhoitokuluja.
2. Henkilö B piikittää heroiinia holtittomasti ja raunioittaa itsensä.
3. Henkilö A:lle koituu tästä haittaa.

4. Henkilö A syyttää tästä Henkilöä B. A:n mielestä huumeidenkäyttö tulee kieltää.

Viimeisessä ei mielestäni juuri ole järkeä. Loogisinta olisi purkaa pakkoon perustuva järjestelmä ja korvata se vapaaebhtoisyhdistyksillä ja yksityisillä vakuutuksilla. Lisäksi esim. vakuutusyhtiöt kustansivat palokuntia ihan koska se alensi korvausriskiä (myös vakuuttamattomien sammuttaminen) ja oli hyvää mainosta.
Ennen vanhaankin perusterveydenhuoltoa hoitivat erilaiset osuuskunnat jäsenistönsä hyväksi. Jenkkilässä ko. toiminnasta tehtiin kannattamatonta vakuutusyhtiöiden ja lääkäriliittojen toimesta.

Samuli Mikkola

Kannattaa huomata, että yhteiskunta tarjoaa vieroitus- ja korvaushoitoja jo nyt. Itse asiassa näiden hoitojen antamista on rajoitettu merkittävästi eikä kuka tahansa halukas yksityislääkäri voi hoitoja laillisesti antaa. Pointti oli kuitenkin se, etteivät hoitokustannukset ole suoraan riippuvaisia lainsäädännöstä.

Käyttäjän AnssiBekowskyKeskivli kuva
Anssi Keskiväli

Hyvä kirjoitus, aika hyvin puettu tekstin muotoon perustelut omalle mielipiteelleni tietyn päihteen laittomuuden haitoista.

Stefan Rimaila

Tässäkin lienee vielä lisäksi se olettamus enemmistöllä, että se, joka huumeita (tai näitä tällä hetkellä laittomia päihteitä) käyttää, on suoraan verrannollinen piikittävään nistiin (joka on taas oma lukunsa, liittyen taas vähän muihinkin asioihin kuin pelkkiin huumausaineisiin).

Tulee mieleen esimerkiksi joillain on huomattu, että amfetamiinijohdannaiset auttaisivat joitain ihmisiä kroonisen väsymysoireyhtymän kanssa, mutta kokeilu on todella vaikeaa (vaikkakin mahdollista, koska metyylifenidaatti ja dekstroamfetamiini ovat lääkeaineina suomessa).

Entä kannabis? Tiedän ihmisiä, jotka siitä muunmuassa saavat helpotusta stressivatsaan ja ärtyneen suolen oireyhtymään. Puhumattakaan Crohnin oireyhtymästä. Myös MS-tautiin ja fibromyalgiaa sairastavat saisivat mahdollisesti miellyttävän lääkehoidon myös, mutta tutkimusta ei juuri tehdä, koska laittomuus.

Mutta entä viihdekäyttö? Yleensä ainakin tulee törmättyä siihen argumenttiin että "minä en näitä tartte, jotenka ei kukaan muukaan" — kärjistäen. Eihän esimerkiksi alkoholiakaan käytetä viih---eikun niin.

Tästä päästäänkin varmaan kaikkien lemppareihin, josta ainakin allekirjoittanuttakin ollaan ala-asteella peloteltu; hallusinogeenit. "Vedät sitä niin luulet olevas lintu, ja hyppäät katolta", muistuu mieleen. "Mitä järkeä on ottaa LSD:tä, en tajua.", näin esimerkiksi, on se mitä kuulee aika paljonkin. "Eikö luovuus toimi kunnolla ilman salviaa, et varmaan oo kovinkaan hyvä siinä mitä teet"—kun monet käyttävät enteogeenejä saadakseen ideoita, päästäkseen tutkimaan mielensä sopukoita ja mitä nyt milloinkin on omasta mielestäsi mukavaa. Koska jotenkin vallitsee sellainen käsitys, että jos käytät Aineita suoriutuaksesi jotenkin eri tavalla kuin normaalisti, niin olet huono.

Ai niin, paitsi jos olet kännissä, sellaiset ideat on OK.

PS. Suoriutumisen kanssa tarkoitan ettei ole kyse siitä, että rekkamies saisi kiskoa sieniä samalla kun vetelee monenkymmenen tonnin painoista rekkaa, tai että lentokonekapteeni ottaisi parit hatsit pilveä ennenkuin lähtee lentoon—samat linjat kuin alkoholin kanssa, liikenteeseen vasta selvänä.

Käyttäjän KimmoJokiheimo kuva
Kimmo Jokiheimo

No,onhan tämä ihan kantaa ottava mielipide. Mutta miten sitten menetellään,kun joku kaveri tässä kontulan-nesteellä piripäissään tappaa jonkun ihmisen jostain käsittämättömästä syystä? vaadin siis että jos kaikki huumeet laillistettaisiin niin silloin pitäisi myös alentaa kynnystä saada tuomio huumaus-aineiden vaikutuksen alaisen ihmisen pahoinpitelystä, koska silloin huumepäissään pyöriminen on lain mukaan ihan OK mutta kaveri joka on sekaisin kuin seinäkello on myös yhtä arvaamaton kuin potkittu dobermanni... mites tässä tapauksessa pitäisi toimia. Ps: en usko että laillistaminen ainakaan kovien huumeiden kannalta auttaisi yhtään mitään...

Lauri Niemi

Suomen itsepuolustuslaki nyt pitäisi muutenkin heittää takkaan ja kirjoittaa uudestaan. Kyllä itseään pitäisi saada puolustaa joutumatta pelkäämään että siitä joutuu vankilaan.

Muistuu aina mieleen muistaakseni turkulainen tapaus jossa sorkkaraudalla varustettu päällekarkaaja sai puoli vuotta ja kotiaan puolustanut mies puolitoista. Joutui kivasti vielä maksamaan päällekarkaajalle korvauksia kosmeettisesta haitasta.

Matti Virtanen

Olen itse vielä hetken alaikäinen ja kokenut tyypilliset nuorten kokeilut. Niihin on kuulunut ne "tavalliset" tupakka ja alkoholi. Miksi ei huumeet? Koska niitä ei myydä kioskeissa eikä kaupoissa.

Akuisten keskuudessa kieltolain poisto merkitsisi todennäköisesti kirjoittajan mainitsemia asioita, mutta nuoret, melkein aikuiset, miten heille käy? Monet nuoret tietävät huumeiden keskittyvän juuri niille isoille rikollisporukoille joilla on usein myös hyvin vaarallinen maine. Se on juuri se syy, miksi monet jättävät kokeilematta. Johonkin asti kielletty on jännittävää ja vaarallinen viihdyttävää, ja toki on aina niitä "hurjia" nuoria jotka lähtevän niihin mukaan, mutta 90% nuorista eivät tee niin. Klisee "nuorissa on tulevaisuus" on kaikesta huolimatta totta, ja saattavat viedä "huumekulttuurin" väärälle tielle.

Itse olen ostanut monestakin kaupasta päihteitä täysin ilman henkilöllisyystodistusta. Se on yllättävän helppoa ja monet kaupat myyvät alaikäisille. Kiinnijäämisen uhka ja sanktiot ovat niin pieniä, että myyminen siitä huolimatta on kannattavaa.

Myös monet vanhemmat ostavat lapsilleen varsinkin alkoholia, ja kavereita löytyy aina. Siksi se on hyvin helppoa. Koska huumeita ei saa kaupasta, se pitää nuoret etäämpänä niihin.

En ota kantaa huumeiden vaikutuksiin, haittoihin tai vahvuuksiin, sillä minulla ei ole niistä mitään pätevää tietoa. Tiedän vain, miten laittomuus omalla kohdallani on vaikuttanut - ja hyvä niin.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Nämä rikollisjengit ovat tukkuliikkeitä, vähittäiskaupan hoitaa ihan tavalliset ihmiset, useimmiten rahoittaakseen omat ostonsa. Alaikäiselle alkoholia myyvä liike menettää lupansa myydä alkoholia, huumausainekaupassa tätä mahdollisuutta ei ole koska toimintaan ei myönnetä lupia, lääkäreitä lukuunottamatta. Alkoholin välittäminen ei asiallisesti eroa mitenkään huumeiden välittämisestä, mutta tässä olet oikeassa saatavuuden helpottuminen hyvinkin johtaa sitten käytön lisääntymiseen, mutta mikäli alkoholi korvataan kannabiksella niin hyvään suuntaan siinä mennään, toinen aiheuttaa agressiivisuutta toinen hihittelyä ja rauhoittaa.

Joku puhu piripäistä jotkä riehuu sitten, riehuvat muuten jo nykyisin, ehkä känniääliöt ovat huomattavasti suurempi vaara, ei ole mitään näyttöä siitä että amfetamiinin ollessa vapaasti ostettavissa piripäitä olisi ollut enemmän. Esim meidän pääesikunta, kuten kaikkien muidenkin, nautti vahvasti metaa pysyäkseen pystyssä, heroiinia suomi ei olisi halunnut kieltää ollenkaan, parempaa yskänlääkettä kun ei ainakaan samaan hintaan ole.

Samuli Mikkola

Huumeet kyllä saadaan tavallisesti kavereilta eikä miltään "rikollisjengeiltä". Ylipäätään suurin osa satunnaiskäyttäjistä ei muuten elä rikollista elämäntapaa. Samalla logiikallahan alkoholi kannattaisi tehdä laittomaksi jos se vähentäisi käyttöä, mutta oikeasti kieltolaki vain lisäsi sitä.

Esimerkiksi mietojen huumeiden kohdalla laittomuus on vielä vaikeammin perusteltavissa kun yliannostusriskiä ei ole. Kun kuitenkin tiedetään, että ne kattavat 90% kaikesta käytöatä niin asiaan tulee logiikkaa. Mietojen huumeiden laillistaminen tarkoittaisi nimittäin myös 90% vähemmän työpaikkoja huumepoliisissa, erilaisissa irtihuumeista lobbausryhmissä ja muissa alan työpaikoissa.

Henry Nordström

Kieli ohjaa mieltä käsittämättömällä voimalla.

Erään amerikkalaisnaisen vanhemmat eivät olleet moksiskaan siitä että heidän tyttärensä ei uskonut Jumalaan, mutta järkyttyivät syvästi kun kuulivat tämän olevan ateisti. Tämän tositarinan osoittamalle amerikkalaiselle tekopyhyydelle on helppo nauraa tai hymähtää, mutta samanlainen tekopyhyys on leimannut vuosikymmenten ajan suomalaista huumekeskustelua.

Oikeastaan sana keskustelu on tässä yhteydessä rankkaa liioittelua, koska sanakirja määrittelee keskustelun "kahden tai useamman ihmisen spontaanina kommunikointina ja ajatustenvaihtona". Suomalainen huumekeskustelu on ollut kieltolakilobbaajien dominoimaa tekopyhää yksinpuhelua, jossa ajatustenvaihdolle ei ole ollut sijaa.

Mikä tekee yhdestä aineesta lääkkeen, toisesta päihteen ja kolmannesta huumeen?

Sanakirjamääritelmän mukaan "päihde" tarkoittaa Suomen päihdehuoltolain 2§:n mukaan alkoholijuomaa sekä muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta. Huumeet erotellaan päihteistä puhtaasti lainsäädännöllisin perustein ja lääkkeistä käyttötarkoituksen mukaan. Tässä suhteessa englannin kielen sana 'drug' on paljon rehellisempi, koska se kattaa sekä päihdekäytön että lääkinnällisen käytön - poislukien tietysti alkoholin joka on länsimaisen yhteiskunnan erityissuojeluksessa.

Heroin oli alkujaan Bayerin kauppanimi ja sillä lääkittiin etenkin jatkosodassa sotasankareidemme yskää, reumaa ja kipuja niin isolla kädellä että sodan jälkeisinä vuosina jopa YK katsoi asiakseen vaatia Suomelta selvitystä ylenpalttisesta heroiinin käytöstä. Suomessa heroiini poistui apteekeista vasta vuonna 1957.

Amfetamiinin toi alun perin markkinoille GlaxoSmithKline (tuolloin Smith, Kline and French). Yhä edelleen amfetamiinia käytetään lääkkeenä mm. ADHD:n hoidossa. Suomessakin hoidetaan yli 6-vuotiaiden lasten ja nuorten ADHD:ta Ritalin -nimisellä lääkevalmisteella jonka vaikutukset, riskit ja väärinkäyttöpotentiaali ovat täysin rinnasteiset "aidon" amfetamiinin kanssa.

MDMA eli ekstaasi kehitettiin Merck Pharmaceuticalsin laboratoriossa ja sitä käytettiin vielä 1980-luvulla Yhdysvalloissa lääkkeenä parisuhdeterapian yhteydessä.

Lukuunottamatta kannabista, khatia ja psilosybiinipitoisia sieniä, kaikki meillä yleisimmin tunnetut "huumeet" ovat karanneet suurten lääkeyhtiöiden laboratorioista. Kannabista tosin käytettiin lääkkeenä jo kauan ennen ensimmäisenkään lääkeyhtiön perustamista. Nykyään kannabiksen lääkinnälliset vaikutukset uskalletaan jälleen tunnustaa myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä, vaikka vielä muutama vuosi sitten tämä ei ollut poliittisesti korrektia. Suomessakin myydään GW Pharmaceuticalsin Sativex-valmistetta joka on käytännössä purkitettua kannabisuutetta. Onkin mielenkiintoista miten esimerkiksi syöpäpotilas muuttuu suurrikollisesta lainkuuliaiseksi kansalaiseksi siinä vaiheessa kun hän maksaa kannabiksestaan lääkeyhtiölle 500 euroa kuukaudessa sen sijaan että kasvattaisi lääkkeensä itse murto-osalla tästä hinnasta.

Monia lääkäreiden kevytmielisesti määräämiä mielialalääkkeitä käytetään tänäkin päivänä huumeina. Sitä ne ovatkin sanan kaikissa muissa paitsi lainsäädännöllisessä merkityksessä. Mielialalääkkeitä - laillistettuja ja kaupallistettuja huumeita - käyttää Suomessa säännöllisesti 700 000 ihmistä. On selvää että monet näistä tällä hetkellä lääke -nimikkeen alla kulkevista aineista tullaan vielä julistamaan virallisestikin huumeiksi ennen kuin järki voittaa suomalaisessa huumekeskustelussa.

Kansainvälisen huumesodan propaganda- ja väkivaltakoneisto natisee nyt liitoksistaan samaan tapaan kuin Neuvostoliitto 80-luvulla. Tämän päivän suomalaisessa huumekeskustelussa onkin yllättävän paljon yhtymäkohtia YYA-sopimuksesta 1980-luvun lopulla käytyyn keskusteluun. Harva uskalsi tuolloin kyseenalaistaa viimeksi vuonna 1983 fanfaarien kera jatketun sopimuksen, joka Neuvostoliiton hajottua mitätöitiin yhteisymmärryksessä vain pari-kolme vuotta myöhemmin. Jokunen äärioikeiston rämäpää rohkelikko uskalsi sentään ehdottaa varovaisesti sopimuksen tekstin tarkistamista.

Myös mediassa on havaittavissa selvää "suomettumista". Esimerkiksi pari viikkoa sitten Vilnassa pidetyssä huumehaittojen vähentämistä käsittelevässä kansainvälisessä konferenssissa oli puhujina seitsemän entistä valtionpäämiestä sekä useita muita kansainvälisesti tunnettuja hahmoja kuten liikemies Sir Richard Branson, mutta Suomessa ainoastaan Yle julkaisi asiasta pienen uutisen web-sivuillaan ja radiouutisissa. Tällaisten mitättömien tapahtumien sijaan media tursuu uutisia lähinnä Rihannan toilailuista sekä poliiseista jotka tekevät näyttäviä ratsioita opiskelija-asunnoissa lymyilevien isänmaamme toivojen kukkakomeroihin kuin amerikkalaisten poliisisarjojen sankarit konsanaan.

Oma lukunsa suomettumisessa on Patentti- ja rekisterihallituksen ristiretki Suomen Kannabisyhdistystä vastaan. PRH on ansiokkaasti jo yli 20 vuoden ajan onnistunut hyviin tapoihin vedoten estämään rekisteröitymisen yhdistykseltä, jonka sääntöihin kirjattuna pyrkimyksenä on vaikuttaa keskustelun keinoin suomalaiseen huumelainsäädäntöön. Sananvapaus on pelkkää sananhelinää silloin kun kyse on huumeista.

Tähän mennessä vain harva suomalainen poliitikko on uskaltautunut ottamaan edes varovaisesti kantaa huumekieltolain kumoamisen tai lieventämisen puolesta. Jokainen heistä on nuijittu nopeasti takaisin ruotuun tai tehty naurunalaiseksi. Nostan hattua sinulle Jouni Flemming siitä että uskallat kaikesta huolimatta sohaista tätä pyhää ampiaispesää, joka todella kaipaa pöllyttämistä.

Käyttäjän rkoski kuva
Raimo Koski

"Oikeastaan sana keskustelu on tässä yhteydessä rankkaa liioittelua, koska sanakirja määrittelee .."

Viimeisin esimerkki on sähkösavukkeesta Sähkötupakka uusi terveysuhka - lähes joka kolmas nuori kokeillut. Kun tuon katsoi, ei oikein tiennyt miten reagoida. Miten ihminen voi valehdella niin räikeästi ja tökerösti. Ensin väittää sähkösavuketta haitallisemmaksi, sitten esittää porttiteorian kautta, että niistä siirryttäisiin tavallisiin savukkeisiin, joiden vaarallisuus onkin taas ihan toista luokkaa. Toinen selkeä valhe oli, että sähkösavukkenesteissä olisi syöpävaarallisia aineita. Eräässä markkinoilta poistetussa nesteessä oli yhtä pieniä pitoisuuksia kuin nikotiinipurukumeissa (tai -laastareissa?), mutta ei läheskään yhtä paljon kuin tupakassa. Olen kyseisen tutkimuksen vilkuillut läpi, sen yleislinja oli myönteinen sähkösavukkeille, mutta siitä yleensä lainataan vain yhtä pientä detaljia ja sitäkin väärin.

Lauri Niemi

Ihminen voi valehdella noin törkerösti kun kansaan uppoaa paremmin skandalismi ja jeesustelu kuin looginen päättely, havainnointi tai tutkimus, ja siitä saa rahaa.

Käyttäjän rkoski kuva
Raimo Koski Vastaus kommenttiin #85

Niin, haastateltava oli professori ja ilmeisesti hän toivoo tai tietää saavansa laitokselleen lääketeollisuudelta rahaa ja ehkä itselleen etuja, joita ei ihan voi lahjuksiksi katsoa.

Siinä viittaamassani tutkimuksessa oli itse asiassa eräs paljon skandaalinkäryisempi havainto kuin pienet jäämät karsinogeeneistä eräässä nikotiininesteessä, nimittäin se, että suurinpiirtein yhtä paljon niitä oli lääketehtaiden tuotteissa. Määrät tosin niin pieniä, että mitään aihetta hälyyn ei ole.

Minun mielestäni sähkösavukkeen kieltämislausunnoista Erkki Aurejärven kirjoituksessa vuosi sitten hesarissa (Sähkötupakka pitäisi kieltää lailla) on klassikon aineksia. Jutun loppupuolella hän mainitsee yhden tapauksen, jossa sähkösavukkeen akku räjähti runnellen käyttäjäänsä pahasti. Kännyköissä käytetään samanlaisia akkuja ja nekin ovat erittäin harvoin räjähtäneet. Kaikki akkuporakoneetkin pitäisi kieltää vaikka halvemmissa ei olekaan litium-akkuja. Kaikki mitättömätkin negatiiviset seikat kaivetaan esille, ei kerrota niiden mittasuhteita, ei tarkisteta lähteitä eikä lueta tutkimuksia kokonaan. On vain etu, että ei ole itse kokeillut.

Sähkösavuke on siitä mukava aihe tässä yhteydessä, että sitä voi avoimesti kertoa käyttävänsä. Sitä vastaan kuitenkin käytetään ihan samantasoista argumentointia kuin huumeita vastaan. Niin, ja lapsia pitää suojella.

Samuli Mikkola

Hyvä kirjoitus. Itse en ole valmis sanomaan, että tuo ja tuo pitäisi laillistaa nyt heti, mutta tärkeintä olisi, että saataisiin aikaan yhteiskunnallista keskustelua ilman kaksinaismoralismia. Tärkeää olisi myös käydä tämä keskustelua ensisijassa farmalogian ja lääketieteen eksperttien kanssa ja jättää määrärahojen perässä juoksevat poliisit sivuraiteelle. He eivät ole huumeiden asiantuntijoita, vaikka selllainen onkin ns. maan tapa.

Markku Soikkeli

Eräs fb-ystäväni haastoi minut ehdottamaan järkiperusteita olla eri mieltä kirjoittajan kanssa, joten tein työtä pyydettyä. Tässä:

Flemmingin kritiikin kohde on huumesodaksi nimitetty politiikka ja käytäntö, johon kuuluu sekä tarjonnan että käytön kriminalisointi ja ylipäänsä huumeilmiön näkeminen lainvalvontakysymyksenä. Huumesota ja huumeiden vapauttaminen eivät kuitenkaan ole ainoat mahdolliset vaihtoehdot, eikä huumesota käsitteenä kuvaa esim. useimpien Euroopan maiden huumepolitiikkaa, ei myöskään Suomen. USA:n kehittämä ja levittämä huumesota on pikemmin maailmanvallan ulkopolitiikkaa ja ideologiaa kuin päihdehaittojen vähentämistä.

Seuraavassa listaan huumeiden laillistamiselle vastaväitteitä, jotka voidaan esittää oman vaihtoehtoni, kansanterveysperustaisen ja humaanin huumepolitiikan lähdökohdista. Niihin kuuluu mielestäni, että käyttäjiä ei rangaista eikä syrjitä ja että riippuvuudesta kärsiville tarjotaan ihmisarvoisen elämän edellyttämä tuki. Olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, ettei valtiolla saa olla oikeutta puuttua pakolla siihen, mitä aikuinen itselleen tekee. Tämä jättää kuitenkin kaksi kysymystä avoimeksi: lapset ja haitat muille.

1. Jotkut huumeet ovat liian vaarallisia sallittaviksi, aivan kuten jotkut lääkkeet, räjähteet, aseet jne. En kykene perustelemaan esimerkiksi metamfetamiinin tai MDPV:n laillista kauppaa yhteiskunnassa, joka on sitoutunut perus- ja ihmisoikeuksiin ja minkäänasteiseen terveyden suojeluun.

Tästä ilmeisesti seuraisi, että eri päihteiden vaarallisuus tulisi arvioida ja asettaa johonkin kohtaan ei-hyväksyttävän raja. Paitsi terveyshaitat, huomioon tulisi ottaa myös addiktiopotentiaali, sillä nähdäkseni yksilön vapaalla valinnalla ei voi puolustaa sellaisen aineen saatavuutta, joka todennäköisesti ottaa häneltä pois tuon valinnanvapauden.

Ennakoin vastaväitteen: kuinka voin puolustaa alkoholin ja tupakan laillisuutta. En voikaan, ainakaan tupakan. Siksi minusta Suomen nykyinen tupakkasrategia, joka tähtää tupakan aseman asteittaiseen lopettamiseen vapaana elin- tai pikemmin kuolintarvikkeena, on oikea, kunhan se toteutetaan tekemättä tupakoinnista laitonta ja rangaistavaa. Alkoholin laillisuutta voi puolustaa ehkä vain kieltolain toimimatomuudella ja vahingollisuudella. Sitä että alkoholi on laillista ja kannabis laitonta, on minustakin mahdotonta puolustaa terveysperustein.

2. Olen seurannut vuosikymmeniä sitä, miten tupakka- ja alkoholiyhtiöt tietoisesti rekrytoivat alaikäisiä riippuvuutta aiheuttavien päihteiden kuluttajiksi ja tietenkin kiistävät sen, ja kuinka vaikeaa lasten ja kasvattajien oikeuksia tässä on puolustaa. Pidän siksi selvänä, että huumeiden laillistaminen ja sen avaamat markkinointimahdollisuudet entisestään heikentäisivät alaikäisten terveyden suojaa.

3. En usko, että huumeiden laillistaminen lopettaisi laittoman huumeiden valmistuksen ja kaupan, sillä useiden huumeiden tuotantokustannukset ovat matalat ja valmistus helppoa, ja siksi verotettujen laillisten huumeiden rinnalle tulisivat halvempien laittomien huumeiden markkinat. Myös uusien ns. muuntohuumeiden kehittäminen ja tuotanto on viimeiset kymmenen vuotta ollut vilkasta ja tuottoisaa ja se jatkuisi, aina voidaan tarjota vaihtoehtoja lailliselle tarjonnalle.

4. Alkoholipolitiikasta ja -tutkimuksesta olen oppinut, että tarjonta ja saatavuus ovat keskeisiä kulutuksen määrän selittäjiä. Jos kaikkien, myös vaarallisimpien huumeiden saatavuus helpottuisi, saisimme varautua päihdehaittojen tuntuvaan kasvuun.

5. Erityisesti amfetamiinin sukuisten aineiden kasvanut kulutus johtaisi kasvaviin julkisiin häiriöihin. Ikuiset vapun aukiot leviäisivät Sörnäisistä kaikkialle maahan. Tämä lisäisi yleistä turvattomuuta ja synnyttäisi uudenlaista, entistä syrjivämpää kontrollia: hyväosaisten ulkopuolisilta suljettuja ja vartioituja alueita, joille ei piripäitä pääse kadulle mölyämään.

6. Se että laillisten huumeiden ostaja osallistuu veroa maksamalla haittojen ja hoidon kustannuksiin, ei päde eniten haittoja kärsiviin ja hoitoa tarvitseviin, koska nämä ovat työkyvyttömiä ja korkeintaan kantaisivat sosiaalitukina saamansa rahat takaisin valtiolle.

7. Kirjoittaja ei tätä argumenttia mainitse, mutta se usein esitetään: kun alkoholi ilmeisesti on haitallisempi aine kuin esimerkiksi kannabis, ihmiset vaihtaisivat mielellään alkoholin lailliseen kannabikseen, ja näin päihdehaitat vähenisivät. Vastaväite kuuluu, että suomalaisten tutkimusten mukaan ihmiset eivät vaihda alkoholia kannabikseen, vaan kannabista käyttävät käyttävät muita todennäköisemmin myös runsaasti alkoholia. Ja ne, joille käyttö ja ongelmat kasaantuvat, käyttävät useimmiten monia päihteitä sekaisin, laillisia ja laittomia. Tästä syystä en pidä realistisena väitettä, että kannabiksen (tai minkään nyt laittoman päihteen) vapauttaminen vähentäisi päihdehaittoja.

Käyttäjän JaniMiettinen11 kuva
Jani Miettinen

Aivan ensimmäiseksi tulee mieleen kysymys: Mitä jos nykyisten ja tulevien ongelmakäyttäjien elämä saataisiin kuntoon? Kuinka paljon ja millä tavoin päihteiden käytön ongelmallisuus muuttuisi?

Siitä seuraa jatkokysymys: Mitä jos nykyisten ja tulevien ongelmakäyttäjien elämää ei saadakaan kuntoon?

Lauri Niemi

3.
Ei se sitä täysin lopetakaan, likimain kaikkea kaupataan pieninä määrinä pimeästi. Mutta suurin osa siirtyneisi laillisten miedompien huumeiden käyttöön. Onko oluen salakauppa mielestäsi jotenkin vakava ongelma esimerkiksi?

Iso osa kaikesta ihmehuumetarjonnasta on suoraa seurausta kieltolaista kun on pakko siirtyä aineesta toiseen välttääkseen lain kouraa ja kun vahvemman tavaran salakuljetus on tuhottomasti hamppua helpompaa.

4. Suositan lukemaan:
http://jouniflemming.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1432...

http://jouniflemming.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1432...

Markku Soikkeli

3. Osittain samaa mieltä.
4. Portugalissa ei ole kysymys huumeiden laillistamisesta vaan käytön dekriminalisoinnista, jota yllä ilmoitin kannattavani.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Kansainvälinen rikollisuus ja harmaatalous ( terveydenhoito ravintola- ja rakennustoiminta, maatalous etc. ) on rikollisten hallinnassa. Koska laittomilla markkinoilla esimerkiksi kokaiinista saatu voitto on järjettömän suuri.

Rikollinen raha on enemmän kuin rauta- ja terästeollisuus koko maailmassa yhteensä. Huumeiden laillistaminen on ainoa keino päästä tästä eroon. Rikolliselta rahalta ja harmaalta taloudelta on vietävä pohja pois. Näin se vaan on ... ikävä asia ja huumeet orjuuttavat käyttäjänsä mutta nyt ne orjuutavat koko EU:n ja Suomenkin, eikä tämä riitä vaan ilmiö on globaali, koko maailmaan vaikuttava. tästä syystä meillä on velkaongelma, tästä syystä mikään ei koskaan tule muuttumaan paremmaksi.

Taistelu kansainvälistä rikollisuutta vastaan on hävitty YK:n lausunnoista huolimatta. Sveitsin pankeissa makaa yli neljä kertaa saksan BKT:n verran rahaa ja loput ovat muilla rikollisten suosimilla paratiisisaarilla. Koko Espanjan rannikko Costa del Sol ja muut betonirannat ovat "mafian" hallussa.

Euroopan päättäjät eivät näe tai eivät halua nähdä, että Frankfurt on yksi suurimmista ja tärkeimmistä rahoitustalouden keskusksista, jossa rikollista rahaa pestään. Mutta se on vain yksi paikka, niitä on kaikkialla.

Joka ei tajua tätä yhteyttä on itse tavalla tai toisella kanssarikollinen ja syypää Euroopan taloustilanteeseen. Suopeiden pankkien välityksellä tehdään jättimäistä rahanpesua, joka kohdistuu kaikille mahdollisille aloille.

Jotta ylipäätään olisi mahdollista ymmärtää näitä asioita pitää ymärtää rahan filosofinen luonne, se on kuin enne jolloin kaikki tiet veivät Roomaan. Kaikki raha palaa itseensä, riippumatta siitä kuinka se on luotu.

Rikollisen rahan palveluksessa on kauppa- ja vero-oikeuden asiantuntijoita, lakimiehiä, asianajajia, lobbaajia, lasketatoimen asiantuntijoita, pankkialan asiantuntijoita, kiinteistövälittäjiä ja nämä kaikki ovat valmiita pesemään rahaa puhtaaksi, joka sitten sijoitetaan laittomaan toimintaa ja puolet jatkaa kulkuaan yhä laajenevassa rikollisessa käytössä ja tämä kiertokulku on globaali ja sen pytäyttämiseksi tarvitaan sitä kuuluisaa tahtoa, jota ei ole ollut.

Ns. kukkahattutädeillä ei ole mitään asiaa näihin kuvioihin, kysmys on nyt hengestä ja koko Euroopan elinvoimasta ja elämästä kokonaisuutena.

Toimituksen poiminnat