Jouni Flemming

Miksi hyvinvointivaltio tuottaa pahoinvointia?

Hyvinvointivaltion oli tarkoitus huolehtia meistä kehdosta hautaan eikä kenenkään pitänyt jäädä ilman hyvinvointipalveluita. Näin hyvinvointivaltiomalli meille myytiin mutta toisin kävi. Vastineeksi korkeasta verotuksesta olemme saaneet pitenevät hoitojonot, huonon vanhustenhuollon, korkean työttömyyden ja byrokraattisen virkamieskoneiston. Miten tässä näin kävi? Koska tähän sosialismi johtaa.


Haluaisin aloittaa kertomalla, että nuorempana kuuntelin kauhulla kun Yleisradion esittämässä TV-ohjelmassa kerrottiin amerikkalaisista, jotka kritisoivat pohjoismaista hyvinvointivaltiota. En voinut ymmärtää miten joku voisi kritisoida järjestelmää, joka pitää huolta meistä kaikista.

 

Nyt kuitenkin olen itse samassa tilanteessa, kritisoimassa hyvinvointivaltiota. En usko olevani paha ihminen, en aja suuryritysten ja rikkaiden etua, enkä halua yhteiskuntaa missä vain rikkailla on varaa hyvinvointipalveluihin. Tästä huolimatta kritisoin pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Minusta kirjaa ei pidä arvioida sen kansien perusteella, eikä hyvinvointivaltiota pidä kannattaa siksi, että sen tavoitteena on luoda hyvinvointia. Tämä on tottakai hieno ja jalo tavoite mutta tavoite ja todellinen lopputulos ovat kaksi täysin eri asiaa.

Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan järjestelmää, missä valtiolla on keskeinen rooli kansalaisten elintason ja huolenpidon varmistamisessa. [1] Sosialismi tarkoittaa järjestelmää, missä yksityisomaisuus ja varallisuuden jakaantuminen altistetaan yhteisen hyvän nimissä poliittiselle päätöksenteolle. [2] Näiden määritelmien perusteella on helppo huomata, että hyvinvointivaltio on sosialistinen järjestelmä.

Hyvinvointivaltiosta puhuttaessa ensimmäiseksi pitää tehdä selväksi, että valtio ei luo hyvinvointia, vain ihmiset voivat luoda hyvinvointia. Hyvinvointia syntyy kun ihmiset tekevät tuottavaa työtä ja kun tämän työn tuloksia vaihdetaan. Jos vaihdanta perustuu vapaaehtoisuuteen, molemmat vaihdannan osapuolet kokevat hyötyvänsä, sillä muuten he eivät tekisi tätä vaihtokauppaa. Mutta tämän lisäksi tästä vaihdannasta syntyy useimmiten hyvinvointia myös muille.

 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on taloudellisessa mielessä sekatalous. Järjestelmän ideana on yhdistää sosialismin ja markkinatalouden parhaat puolet ihmisten hyvinvoinnin ja ennenkaikkea hyvinvoinnin tasaisen jakaantumisen nimissä. Voisi jopa puhua kultaisen keskitien järjestelmästä, mikä tietysti kuulostaa todella hyvältä.

 

Mutta sosialismin yhdistäminen markkinatalouteen on tarkoittanut sitä, että poliitikoille ja virkamiehille on annettu hyvin laaja valta puuttua markkinoiden toimintaan. Markkinoita rajoitetaan tulleilla, veroilla, monopoleilla ja laeilla. Kaikkea tätä tietysti perustellaan sillä, että markkinataloudessa syntyvä vauraus voitaisiin jakaa mahdollisimman tasaisesti koko kansalle. Tämän vuoksi tarvitaan tulosiirtoja rikkailta köyhille.

 

En nyt ota kantaa näihin tulonsiirtoihin liittyviin moraalisiin kysymyksiin, tein sen jo aiemmin.

 

Jos ajattelemme, että tulonsiirrot rikkailta köyhille ovat oikein, hyvinvointivaltion käytännön sovellukset tulonsiirroista ovat kuitenkin täysin päinvastaiset: järjestelmä nimittäin on mahdollistanut tulosiirrot köyhiltä rikkaille.

 

Tämä on tietysti täysin loogista jos ajattelemme asian taustalla olevia periaatteita. Nimittäin kun annamme päättäjille vallan puuttua markkinoihin, heidän ovien taakse alkaa muodostua jono lobbareista. Jokainen näistä lobbareista tietysti haluaa vain auttaa köyhiä ja tuottaa yhteistä hyvää, aivan kuten päättäjätkin. Mutta kenellä on paremmat mahdollisuudet hankkia enemmän edunvalvojia ja lobbareita, köyhillä vai rikkailla? Tietenkin rikkailla. Joten lopputulos on, että suurin osa näistä edunvalvojista työskentelee suuryritysten ja jo ennestään hyvin toimeentulevien asialla. Tuloksena on, että ennemmin tai myöhemmin, vaikka kaikki virkamiehet ja poliitikot ajattelevat vain vähäosaisten parasta, syntyy lakeja jotka muodostavat tulosiirtoja köyhiltä rikkaille. 

 

Otetaan esimerkki. Yhteisen hyvän ja ihmisten suojelemisen nimissä Suomessa apteekin perustamiseen vaaditaan lupa. Tätä lupaa ei myönnetä vain kaikille riittävän koulutuksen suorittaneille vaan lupa myönnetään virkamiesten harkinnan mukaan. Toisin sanoen, virkamiehet arvioivat mikä on riittävä määrä apteekkeja, jotta ne voivat pitää hintansa riittävän korkeana, jotta toiminta kannattaa. Tämän seurauksena apteekkilupa on käytännössä katsoen miljonääriautomaatti. Voit tarkistaa asian helposti tutkimalla verotietoja: apteekkilisenssin omistajat ovat erittäin hyvin toimeentulevia ihmisiä.

 

Markkinataloudessa yhden rikkaus ei ole pois köyhiltä. Mutta tässä ei ole kyse markkinataloudesta vaan kilpailun rajoittamisesta. Apteekkarien miljoonat ovat pois kaikilta lääkkeitä ostavilta ihmisiltä, koska lupajärjestelmä nostaa keinotekoisesti lääkkeiden hintoja. Ja ketkä ostavat keskimäärin eniten lääkkeitä? Vanhat ja sairaat ihmiset. Toisin sanoen, meillä on malliesimerkki yhteisen hyvän ja ihmisten suojelemisen nimissä rakennetusta tulosiirrosta köyhiltä rikkaille.

 

Puhumattakaan siitä, että kaikki päättäjät eivät välttämättä ole kuvaamani kaltaisia enkeleitä, jotka ajattelevat vain yhteistä hyvää. Päättäjätkin ovat vain ihmisiä ja useimmat ihmiset ajavat omaa henkilökohtaista etuaan. Tätä kirjoittamalla minäkin ajan tietysti omaa etuani: haluaisin vapaamman Suomen, koska se olisi parempi paikka minulle ja perheelleni elää, sekä tietysti myös muille.

 

Sekatalous on mahdollistanut nykytilanteen, missä yritysten voitot ovat yksityisiä mutta tappiot julkisia. 

 

Tulosiirtojen vääristyminen on vain yksi syy miksi hyvinvointivaltio on tuhoon tuomittu kokeilu. Toinen ongelma liittyy siihen miten rahaa käytetään. 

 

Rahaa on mahdollista käyttää neljällä eri tavalla:
1. Voit käyttää omaa rahaa omaksi hyödyksesi.

2. Voit käyttää omaa rahaa muiden hyödyksi.

3. Voit käyttää jonkun muun rahaa omaksi hyödyksesi.

4. Voit käyttää jonkun muun rahaa toisten hyödyksi.


Markkinataloudessa on kyse ensisijaisesti ensimmäisestä ja toisesta tavasta käyttää rahaa. Tämä on oleellista, koska kun ihminen käyttää omaa rahaansa hänellä on yleensä motiivi käyttää rahaa tarkasti ja huolellisesti. Eikä kyse ole suinkaan pelkästään oman navan tuijottamisesta, täsmälleen sama periaate pätee myös hyväntekeväisyyteen: jos lahjoitat rahaa hyväntekeväisyyteen, haluat tietysti, että mahdollisimman suuri osa tästä rahasta menee itse kohteeseen eikä byrokratiaan. Kyse on tehokkuudesta, haluammehan me kaikki parhaan mahdollisen vasteen rahoillemme. 

 

Hyvinvointivaltiossa on kyse ensisijaisesti kolmannesta ja neljännestä tavasta käyttää rahaa. Kun valtion virkamies myöntää yritystukea, hän tietysti haluaa rakentaa yhteistä hyvää. Mutta lopulta kyse on silti siitä, että hän käyttää veronmaksajien rahoja ja yrittää esimerkiksi tarjota näillä rahoilla työtä työttömille. Se kuinka tarkkaan hän harkitsee rahoille parasta mahdollista kohdetta on ensisijaisesti kiinni kyseisen virkamiehen omasta mielenkiinnosta ja siitä kuinka paljon häntä valvotaan. Kuitenkaan mikään määrä valvontaa ei voi poistaa sitä tosiasiaa, että ihminen käyttää aina huolellisemmin omaa rahaansa ja erityisesti kun hän käyttää omaa rahaansa oman hyvinvointinsa eteen.

 

Puhumattakaan jälleen siitä, että kyseisellä virkamiehellä saattaa olla taloudellinen motiivi antaa veronmaksajien rahoja kohteeseen, mikä hyödyttää eniten häntä. Tai poliitikolla on motiivi saada mahdollisimman paljon verorahoja kohdistettua oman vaalipiirinsä projekteihin, riippumatta siitä onko niissä mitään järkeä.

 

Aina joskus kuulee tapauksista, missä vanhus on maannut kuolleena asunnossaan kuukausien ajan. Usein tällaisia surullisia uutisia seuraa keskustelu siitä, että kyse on nykypäivänä yleistyneestä individualismista ja kovien arvojen kasvamisesta yhteiskunnassamme. Minusta nämä tapaukset osoittavat juuri päinvastaista. Ihmiset on totutettu hyvinvointivaltion kaltaiseen pakkokollektivismiin joten he täysin rationaalisesti odottavat, että hyvinvointivaltio pitää huolen ihmisistä aivan kuten heille on luvattu. Jos meillä on hyvinvointivaltion kaltainen järjestelmä, eihän meidän tarvitse enää huolehtia naapureistamme, hyvinvointivaltio pitää kyllä huolen heistä! Jos vanhus voi huonosti, miksi auttaisimme, kyllähän järjestelmä auttaa häntä. Kyse on todellakin kovien arvojen noususta yhteiskunnassamme, näitä kovia arvoja ovat sosialismi ja kollektivismi. 

 

Kyse ei ole siitä miten voisimme hienosäätää nykyjärjestelmää - sitä ei ole mahdollista tehdä. Ei ole mahdollista saada toimimaan järjestelmää missä byrokraatit vievät ihmisten verorahoja, antavat ne toisille byrokraateille, jotka antavat ne ihmisille, joiden uskovan tarvitsevan niitä eniten. Tämä järjestelmä ei toimi, koska se on liian monimutkainen ja koska siihen on rakennettu sisään epätehokkuuden periaate rahan käytön suhteen, sekä ihmisen arvostuksen ja motivaation tuhoaminen.

Hyvinvointivaltio tuottaa pahoinvointia, koska hyvinvointia ei voi tuottaa. Hyvinvointia syntyy kun valtio antaa ihmisten elää vapaasti omaa elämäänsä, tehdä töitä ja käydä kauppaa. Valtio ei ole hyvinvoinnin luoja vaan valtio on sen tuhoaja. Kuinka monta ihmistä ryöstäjäparoniksi tituleerattu John D. Rockefeller tappoi? Tiettävästi ei ainuttakaan. Sen sijaan hän loi valtavan määrän hyvinvointia hyvin laajalle ihmisjoukolle. Omaa taloudellista etuaan seuraavat ihmiset eivät ole murhanneet ja orjuuttaneet miljoonia ihmisiä. Valtioiden päämiehet ovat tehneet niin ja lähes poikkeuksetta yhteisen hyvän nimissä. Vaikka on ilmeistä, että valtio on ihmisen vapauden ja hyvinvoinnin vihollinen, miksi niin moni vielä uskoo valtion luovan hyvinvointia ja miksi niin moni yhä kannattaa hyvinvointivaltiota?

 

Uskoisin, että hyvinvointivaltion kannatus perustuu ajatukselle, että olisi mahdollista elää valtion kustannuksella. Me kaikki haluamme elää valtion rahoilla mutta todellisuudessa tämä ei ole mahdollista. Todellisuudessa ainoastaan valtio elää meidän kaikkien kustannuksella. Toinen syy on varmasti se, että ihmiset eivät näe vaihtoehtoja.

 

Hyvinvointivaltiokokeilu Suomessa on tulossa tiensä päähän, järjestelmä ei toimi ja rahat ovat lopussa. Jotain on tehtävä ja näissä vaaleissa voit tehdä tärkeän päätöksen: haluatko, että sosialismin aiheuttamia tuhoja korjataan lisäämällä sosialismia vai lisäämällä ihmisten vapautta? 

 

Varsinais-Suomessa voit antaa äänesi minulle, äänestysnumeroni on 5. En voi luvata, että pystyisin korjaamaan tätä ongelmavyyhtiä mutta lupaan tehdä parhaani.


--Kirjoittaja on Liberaalit ry:n puheenjohtaja ja ehdokkaana eduskuntavaaleissa Piraattipuolueen listalta. Esitetyt mielipiteet eivät ole Piraattipuolueen virallisia kantoja vaan kirjoittajan omia. Kirjoittajan viralliset sivut löytyvät osoitteesta: http://liberaalit.fi/jouni-flemming/


Lähteet:

1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/639266/welfare-state

2. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551569/socialism

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Monen ihmisen kokemus on että ns. hyvinvointivaltio on valitettavasti pahoinvointivaltio.

Näin ikävästi käy ,sillä synti elää ja hallitsee ihmistä kehdosta hautaan ,elle hän ole uudestisyntynyt Jeesuksessa.
Synti on Jumalan kymmenen käskyn rikkomista. Sen seurauksena sinä ja minä elämme erossa Jumalastamme.

Voisi ajatella niin, että synti on kuin äkillinen sähkökatkos, joka pysyvästi pimentää sydämesi kuvaruudun. Siellä ei ole valoa eikä iloa, vaan pimeyttä. Ihmisvoima tai viisaus ei voi saada katkennutta yhteyttä toimimaan uudelleen. Tämä synti-virus on tuhonnut sydämesi.

Tarvitaan että Herra itse korjaa katkenneen yhteyden ja luo uuden sydämen. Se tapahtuu, kun Jumala antamallaan etsikkoajalla lähestyy ihmistä. Silloin Herra puhuu niin selvästi ja toistuvasti, että kovakorvaisempikin syntinen kuulee hänen äänensä.

Kun ihminen etsikkoaikanaan ottaa vastaan Jeesuksen syntiensä sovittajaksi, hän saa kaikki syntinsä anteeksi. Hänen uudessa sydämessään alkaa loistamaan Herran valkeus.
Tähän ihmiseen syntyy aito rakkaus Jumalaa, lähimmäistä ja itseä kohtaan. Tämä rakkaus antaa voiman hyvään elämänmuutokseen ja vaikuttaa siten, että ihminen ei enää halua elää synnissä.

Jumalan rakkaus saa aikaan sen, että avopari menee naimisiin, läheistä ihmistä pettänyt tunnustaa syntinsä ja saa anteeksi kumppaniltaan. Tai kateellinen lopettaa juoruamisen ja ahne varastamisen.

Kaikki tämä muutos siksi, että ihminen uskoo Herran sanan: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Mikko Lahti
saarnaaja
http://www.pp.kpnet.fi/mila

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Olen pahoillani, mutta Jeesusta, Pyhää Henkeä, sen koommin kuin Jumalaakaan ei ole olemassa. Synti on niin ikään epävalidi käsite. Ei ole olemassa persoonallista hyvää, eikä persoonallista pahaa, ei helvettiä, ei taivasta. Olet heittänyt tähän astisen elämäsi hukkaan -- voit kuitenkin pelastaa loppuelämäsi. Kuten engelsmannit sanovat: cut your losses. Voit "syntyä" uudelleen hyväksymällä ainoaksi auktoriteetiksi järjen ja vihoviimeiseksi arbitraattoriksi todellisuuden.

Rand määritteli: jokaisessa moraalisessa kysymyksessä on oikea ja väärä, mutta keskitie on pahuutta -- ei ole mitään rationaalista syytä valita keskitietä myrkyn ja ruoan välillä. Ei ole mitään rationaalista syytä valita keskitietä kapitalismin ja sosialismin välillä. Siksikin hyvinvointivaltio on itse pahuutta.

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Ymmärrettävää,mutta harhautunutta epäuskoa ja ateismi epäjumalanpalvontaa hyvä Aki.

Siitä synnistä sinun täytyy tehdä parannus. Käskeehän Raamatun Jumala itseään epäjumalana pitäviä ateistejakin:"MInä olen Herra,sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia."

Vaan eikö ole uskomatonta, että relativististen filosofioiden kannattajat - jotka usein myös kärsivät misogamiasta - katsovat oikeudekseen heittäytyä telaketjuateismin apologeetoiksi?

Onneksi elävä Herra rakastaa kaikkia syntierämaahan eksyneitä lapsiaan ja ajallaan avaa sokean silmät ja kuuron korvat.

Niin että Richard Dawkinsin ajatusmalleja imeneet eksytetyt evoluutiokannatjatkin tulevat tekemään parannuksen syntielämästään.

Silloin nämä iankaikkisen elämän ja sielunrauhan Herralta saaneet ja Jeesuksen seuraajiksi uudestisyntyneet sielut puhuvat vähemmän muna-ja siittiösolujen autuudesta Tai sirkkanokkamuuntelun ja eläinjalostuksen kovin kyseenalaisista totuusarvoista.

Silloin totuuden tuntijat kiittävät Jumalaa, Luojaansa, psalminkirjoittajan tavoin:"Sinä olet luonut minun sisimpäni,sinä punoit minun äitini kohdussa" Ps. 139:13

Dippa Inssi

Ei sotketa jumalia tähän keskusteluun. Tässä puhutaan vain taloudesta.

Ville Virtanen

Mikko sä olet ihan sekaisin.
Näytät ihan Joseph Fritzltä, ottaen huomioon että lasten hyväksikäyttö on tosi yleistä kristillisten fundalistien joukossa en ihmettelisi vaikka itsekin syyllistyisit siihen.
Hakeudu hoitoon.

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Kuulepas Ville-ateisti. En jaksa aina kuunnella hiljaa teidän karkeita solvauksia.

Sinun kaltaiset sivupöytähuutajat,jotka pitävät naamansa piilossa tapeellisissa ja tarpeettomissa paikoissa, katsovat usein oikeudekseen ladata raskaita kunnianloukkauksia ja solvauksia tunnustavia kristittyjä, siis erästä kansanryhmää kohtaan.

Eipä sinullekaan näytä olevan tuttu hyvä iltalukeminen: Sirkka Lassila: Käytöksen kultainen kirja, WSOY.

Otan kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin Raamatun sanalla,sillä elävä Herra kutsui minut julistamaan sanaansa. Minkäs sille teet?

Lain mukaan Suomessa asuvalla kansalaisella pitäisi olla sananvapaus.
Siis oikeus ilmaista,julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Kaikkivaltias Jumala ajaa myös saarnaajansa asian,tiedän sen 13 vuoden nettikokemuksesta. Sinä et ymmärrä Herrasta juuri mitään ennekuin sokeat silmäsi avataan. Siperia opettaa Ville.

Mitä kylvää ,sitä niittää ihminen.Katso,nyt oliko siunausta esim. Jippiin johtajilla ja päälliköillä,jotka takavuosina aikansa sallivat epäuskoisten jumalattomien solvata kristittyjä,erityisesti minua, joka paahdoin siellä.

Nyt maallisen oikeuden tuomiosta yrittävät nuokin jumalattomat vielä kitkutella vapaaksi nämä petosten,kunnianloukkauksien ja herjanheittojen mannekiinit.Kaivan linkin myöhemmin jos tarvitset.
Mutta sinulle loanheittäjä, ihan muistutukseksi pari kohtaa laista

Perustuslaki:
11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus
Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen
- -
Rikoslaki:
10 § (24.7.1998/563) Uskonrauhan rikkominen
Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä
- -
on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Tuo laki on täydellisen idioottimainen. Kunnioitan uskonrauhaasi silloin kun se tapahtuu kirkossa tai kotonasi. Mutta sinä tunkeudut aivan samoin minun pääni sisään julkisen netin kautta haistattamaan paskaa järjen äänelle. Mikä laki suojelee minun mielenrauhaani raamatulla päähänlyöjiltä?

Siihen vastaus on se, että minua suojelee se, että satun olemaan mentaalisesti vahva. Minun mielenrauhaani ei tosiasiallisesti järkytä puheet kadotuksesta tai pelastuksesta. Tiedän ettei sellaisia ole olemassa. Minun ei tarvitse uskoa. Mutta miten on heikompien laita? Kuka suojelee heikkoja irrationaalisilta uskomuksilta?

Anna-Leena Nieminen

Loistava kirjoitus Jouni!

Tyhjentävästi sanottu mistä on kyse, mikä mättää maassamme.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Kiitos! Olisi tästä ollut enemmänkin kirjoitettavaa mutta haluan pitää tekstit tiiviinä ja lyhyinä.

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

Tuot kyllä esille hyviä pointteja, mutta itse en noidenkaan pointtien valossa näe esteitä yksinkertaistetulle kompromissille: simppeli, matalahko verotus, joka jaettaisiin kaikille yksinkertaisena perustulona. Etkös itsekin kannata perustuloa, eli osaltasi kannatat "sosialismia"?

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Kannatan negatiivisen tuloveron mallin mukaan toteutettua perustuloa, koska se olisi järkevin tapa toteuttaa sosiaaliturva.

Tosin voi kysyä, että miksi kansan enemmistö äänestäisi valtaan ihmiset, jotka asettavat perustulon - eivätkö sama kansan enemmistö voisi antaa vähäosaisille suoraan rahaa jos vain laskisimme verotusta?

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

"Tosin voi kysyä, että miksi kansan enemmistö äänestäisi valtaan ihmiset, jotka asettavat perustulon - eivätkö sama kansan enemmistö voisi antaa vähäosaisille suoraan rahaa jos vain laskisimme verotusta?"

Verotus ainakin on kätevä systeemi varmistaa, että raha jakautuu kaikille köyhille, ei vain niille, jotka ovat jonkun rikkaamman kavereita. Lisäksi olisi itsetunnolle ja kenties ihmis-suhteillekin tuhoisaa joutua anomaan almuja tutuiltaan kasvotusten. Itsekin mieluummin maksaisin veroa (jonka tietäisin menevän suoraan hyvään tarkoitukseen eikä valuvan byrokratian uumeniin tai muuten vain typeriin kohteisiin) kun antaisin rahaa kaikille köyhille tuttavilleni naamatusten, sillä tiedän että rahan antaminen on nolostuttavaa niin antajan kuin vastaanottajankin osalta.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

>Verotus ainakin on kätevä systeemi varmistaa, että raha jakautuu kaikille köyhille, ei vain niille, jotka ovat jonkun rikkaamman kavereita.

Rahan päätyminen rikkailta köyhille ei tietenkään perustu vain siihen, että sattuu tuntemaan jonkun rikkaan. Köyhä hyötyy rikkaan rahoista lukemattomin eri keinoin. Rikas saattaa esimerkiksi raha-ahneuksissaan sijoittaa rahaansa tehtaaseen, mikä työllistää pienituloisia työttömiä. Työ saattaa olla ikävää mutta se on silti työtä.

Tai rikas saattaa olla niin ahne, että sijoittaa rahansa Kiinaan. Tämän seurauksena Suomeen aletaan tuoda Kiinasta tässä tehtaassa valmistettuja tuotteita tavallista halvemmalla. Ja kuka hyötyy suhteessa eniten halvoista tuotteista? Vähävaraiset. Jälleen yhden rikkaus ja vieläpä tämän rikkaan ahneus saada lisää rahaa on hyödyttänyt epäsuorasta köyhiä.

> Lisäksi olisi itsetunnolle ja kenties ihmis-suhteillekin tuhoisaa joutua anomaan almuja tutuiltaan kasvotusten. Itsekin mieluummin maksaisin veroa (jonka tietäisin menevän suoraan hyvään tarkoitukseen eikä valuvan byrokratian uumeniin tai muuten vain typeriin kohteisiin) kun antaisin rahaa kaikille köyhille tuttavilleni naamatusten, sillä tiedän että rahan antaminen on nolostuttavaa niin antajan kuin vastaanottajankin osalta.

Kyse ei tietenkään ole siitä, että rahaa pitäisi käydä pyytämässä rikkailta vaan siitä, että ihmiset lahjoittaisivat rahaa hyväntekeväisyyteen ja nämä hyväntekeväisyysorganisaatiota huolehtisivat varsinaisesta rahan tai vaikkapa ruuan jaosta.

Käsittääkseni 1800-luvulla milloin Yhdysvalloissa oli käyttössä hyvin vapaa markkinatalous eikä edes tuloverotusta ollut, lahjoitettiin rahaa hyväntekeväisyyteen enemmän mitä koskaan aikaisemmin tai koskaan sen jälkeen ihmiskunnan historiassa. Tämä viittaa siihen, että ihmiset haluavat auttaa toisiaan ja tekisivät sitä myös vapaaehtoisesti ilman pakottamista. Tällä hetkellä se on vaikeaa, koska verottaja vie suurimman osan ihmisten rahoista, ja tätä vastaan ihmiset myös odottavat, että hyvinvointivaltio huolehtii vähäosaisista.

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

"Tämä viittaa siihen, että ihmiset haluavat auttaa toisiaan ja tekisivät sitä myös vapaaehtoisesti ilman pakottamista."

Uskon että tuo on enemmistön osalta totta. Mitä siis olisit mieltä, jos oletusarvoisesti ihmiset maksaisivat veroja (ei mitään kohtuuttoman korkeita tms) ja olisivat myös oikeutettuja perustuloon ja tiettyihin julkisiin palveluihin (tyyliin peruskoulu, terveydenhuolto).
Mutta olisi myös mahdollista sanoutua irti tuosta järjestelmästä jolloin ei maksaisi veroja, muttei myöskään saisi perustuloa tai ilmaisia/halpoja julkisia palveluja. Eli julkinen talous olisi kuin yksi suuri, luotettava ja hyvin organisoitu (joo, voi kuulostaa utopistiselta nykyisen yhteiskunnan rinnalla :D) hyväntekeväisyysjärjestö.

Käyttäjän lauriarra kuva
Lauri Arra

Perustulon rahoitus toki perustuu tulonsiirtoihin ja on sellaisenaan ylläannettujen määritelmien mukaisesti sosialistinen ratkaisu.

Se, että toivoo Suomessa siirryttävän kohti perustuloa ei kuitenkaan tarkoita että henkilö varsinaisesti kannattaisi sosialismia. Moni anarkistikin kannattaa perustulomalliin siirtymistä koska se on vähemmän mielivaltainen sosialismin muoto jossa yksilö ei ole riippuvainen virastojen paperinpyörityksistä eikä hän ole vaarasssa menettää kaikkia luvattuja tulolähteitä vain sen takia ettei masentuneena kykene vaadittavaan tarkkuuteen paperityössä.

Välitön siirtyminen pois kaikista sosialistisista turvaverkoista ei ole realistinen vaihtoehto maassa jossa yksilöitä on systemaattisesti ajettu syrjäytymiseen ja välittämisen kulttuuria tuhottu ulkoistamalla läheisyys ja hyväntahtoisuus kasvottomille virastoille.

Yhteiskunta koostuu yksilöistä ja vahva yhteiskunta koostuu vahvoista yksilöistä. Perustulomalli (verrattuna tukiviidakkoo) auttaa ihmisiä luomaan oman onnensa.

Joten kyllä, simppeli verotus yhdistettynä perustuloon on paljon toivottavampi kuin nykymeno! Liberaalit ry (jonka PJ Jouni on) kannattaa perustulomallia. http://liberaalit.fi/politiikka/talouspolitiikka/

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Perustulo ei ehkä ole mielivaltainen, mutta se on totaalinen ja totalitaarinen. Perustulon saamisesta voinee kieltäytyä, mutta maksamisesta ei. Pohjimmaisena ajatuksena perustulo on sosialismia: se olettaa, että ihmisillä on syntymäoikeus toimeentuloon.

On toisaalta mahdollista käyttää samaa perustuloa työkaluna sosialismista poissiirtymiseen. Koska perustulo on sosialismia, on mahdollista korvata nykyinen malli toisella sosialismin mallilla, mutta olla ottamatta tähän malliin mukaan uusia "asiakkaita" -- ja jos ja kun tämän mallin parametreja säädettäisiin siten, että 10 vuoden kuluttua kukaan ei saisi mitään, olisi sosialismi ajettu alas niin hallitusti, kuin se ylipäätänsä on mahdollista.

Koska perustuloon oikeutettuja tulisi uudistuksessa todellisuudessa 3 miljoonaa asiakasta lisää, on väistämätön tosiasia, että perustulo lisäisi sosialismin astetta ja valtion kontrollia kansantaloudesta. Siksi johdonmukaisesti vastustan perustulon kaikkia muotoja.

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

Aki: puhut sosialismista kuin se olisi itseisarvona paha. Olisi kiva kuulla oikeita perusteluja, miksi perustulo pitäisi lopulta ajaa kokonaan alas, muitakin kuin että se olisi "totalitaristista" (toinen "itsessään paha" sana).
Itse olen edelleenkin sillä kannalla, että kevyt verotus + perustulo olisi hyvä järjestelmä. Tosin voisihan siihen suoda mahdollisuuden olla maksamatta veroja JA vastaanottamatta perustuloa (tai mahdollisia muita veroilla kustannettuja palveluja). Mutta tuollaisen päätöksen pitäisi olla jokseenkin lopullinen, tai sitä väärinkäytettäisiin tyyliin "en osallistu yhteiskunnan palveluihin niin kauan kuin minulla menee hyvin ilmankin, mutta jos ajaudun köyhyyteen niin käännän takkini".

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Sosialismi on paha, koska perustuu liutaan valheita. Tämän johdosta vaikka sillä olisi jopa hyvä tarkoitus (mitä sillä ei ole), se ei toimi, vaan se loitontaa ihmisiä elämästä.

http://aynrandlexicon.com/lexicon/socialism.html

Eräs sen tietoteoreettisista premisseistä on, että järkeä ei ole olemassa (Kant+Hegel); tämän premissin seuraus etiikan alueella on uskomus, että rationaalista etiikkaa ei ole olemassa; että etiikka on uskonvarainen asia ja sosialismi peri uskonvaraisesti etiikan standardiksi altruismin ja hyveeksi velvollisuudet (Kant).

Sosialismin metafyysinen teoria ihmisestä on myös totuudenvastainen: sen mukaan yksilöä ei varsinaisesti ole olemassa (Kant); että yksilö on vain valtioruumiin solu, joka voidaan enemmistön "tarpeiden" vaatimuksesta poistaa. (Kant, Rousseau).

Sosialismin talousteoria on virheellinen: tuon talousteorian perusteella sosialismin hyödylliset idiootit kuvittelivat sosialismin tuovan runsautta kaikille, rodut ja kielet ylittävän veljeyden ja poistavan köyhyyden. Niin ei käynyt ja esim. itävaltalainen talousteoria (virheistään huolimatta) selitti tämän jo aikapäiviä sitten.

Uusvasemmistolaiset ovatkin tosiasioiden edessä hylänneet sosialismin tämän lupauksen ja selittäneet että ihmisen ei tulekaan nauttia materiaalisesta yltäkylläisyydestä.

http://aynrandlexicon.com/lexicon/new_left.html

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

Okei, Aki, en ole itse perehtynyt esim sanan "sosialismi" syntyyn, juuriin ja filosofiaan...
Mutta mitä mieltä olet konkreettisesta ideastani, että kukin voisi valita kuuluako yhteisöön, jossa maksetaan veroja ja nautitaan perustuloa & tärkeimpiä julkisia palveluja, vaiko olla totaalisesti oman onnensa nojassa?

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Kyllä: kannatan vapauttasi liittyä ja omaa vapauttani olla liittymättä. Itse järjestelmää tuo vapaus ei tietenkään pelasta.

Käyttäjän Kansine kuva
Kaisa Kansine

"Itse järjestelmää tuo vapaus ei tietenkään pelasta."

Sittenhän sen näkisi kuinka se sujuisi, kun mukana olisi vain ihmisiä, jotka ovat oikeasti motivoituneita yhteistyöhön. Eikä kellään olisi aihetta turhaan kärhämään tai ruikutukseen, kun mukana ei olisi pakko olla.

Rami Suonpää

Kirjoituksen sisältö täyttä asiaa ja hyvin ilmaistu.
Mutta näitä sattumia on vähän liikaa aina ennen Vaaleja.
Miksi juuri nyt ollaan niin kiinnostuneita Vnhustenhuollosta ja Yhteiskunnan hyvinvoinnista?
Olisihan tässä ollut vuositolkulla ollu mahdollisuuksia ja aikaa hoitaa nämä asiat kuntoon. Mistäs nyt luulet saavasi ne Vaalien jälkeiset avut näiden asioiden hoitamiseen?

PS. Joka aamu kirjoitan FB:ssa Aamunavauksen ja luon ihmisille Positiivisuutta elämään. Yhdessä saamme enemmän aikaiseksi!
Vaaliteemana ei uskottavaa.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Tätä sinun pitäisi kysyä suurten puolueiden ehdokkailta, vanhat puolueet ovat nykyjärjestelmän rakentaneet.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Kuvasta tosin puuttuu vielä se, että välissä olevan miehen pitäisi laittaa vielä osa rahoista omaan taskuunsa :)

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

"Tuo laki on täydellisen idioottimainen. Kunnioitan uskonrauhaasi silloin kun se tapahtuu kirkossa tai kotonasi. Mutta sinä tunkeudut aivan samoin minun pääni sisään julkisen netin kautta haistattamaan paskaa järjen äänelle. Mikä laki suojelee minun mielenrauhaani raamatulla päähänlyöjiltä?

Siihen vastaus on se, että minua suojelee se, että satun olemaan mentaalisesti vahva. Minun mielenrauhaani ei tosiasiallisesti järkytä puheet kadotuksesta tai pelastuksesta. Tiedän ettei sellaisia ole olemassa. Minun ei tarvitse uskoa. Mutta miten on heikompien laita? Kuka suojelee heikkoja irrationaalisilta uskomuksilta?"

kirjoitti Aki.

Joo, mutta kuka sinua pakottaa uskomaan Jeesukseen?

Sinulle kerrotaan Herrassa olevasta elävästä perustuksesta,joka on ollut yhteiskuntamme kivijalka vuosisatojen ajan. Jeesus-tiestä kertominen on myös jokaisen kuuliaisen kristityn velvollisuus myös yhteiskunnallisesti merkittäviä äänestyspäätöksiä tehtäessä.Itse päätät otatko Jumalan sanan vastaan, kuunteletko vai et?

Ja kuuntelethan sinä Allahin palvelijoiden tai shamaanijoikaajien julistusta. Ja ilmeisesti myös astrologien, ufo-uskovien,tähdistä,korteista,kädestä,peilistä,kristallipallosta taikavarvuista ja nakukuvista kertovien väärien profeettojen lihallista ilosanomaa.

Mutta Herramme elävä ja voimallinen sana pistää ikävästi syntiseen lihaan. Se saa suun mutruun hilpeältä humanistiltakin.

Onko peilin vika jos naama on vino?

Olenkohan minä muuten mentaalisesti vahva?Kuitenkin Raamatun Kaikkivaltias on uskollinen lupauksilleen. Hän suojelee armoon turvautuvia heikkoja sortumasta elon taistelussa. Ja väkevä Jumala saattaa häpeään ns. vahvojen lihalliset uskomukset.

Sillä Jumala on ylpeitä vastaan,mutta nöyrille Hän antaa armon.

Ville Virtanen

"katsovat usein oikeudekseen ladata raskaita kunnianloukkauksia ja solvauksia tunnustavia kristittyjä, siis erästä kansanryhmää kohtaan."

Kristityt eivät ole kansanryhmä, kristityt ovat joukko päänsä sekottaneita pedofiileja jotka ovat keksineet että kaiken voi saada anteeksi, kun pyytää sitä mielikuvitusolennolta. Harmi että mikään anteeksiantamus ei poista niitä traumoja jotka teidän harrastama hyväksikäyttö lapsillenne ja sukulaislapsillenne jättää.

Toimituksen poiminnat